Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 08/09/2021, 15:00
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/09/2021 | Yến Nhi

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2021 và thay thế Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của UBND tỉnh.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh và sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sở có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

Sở có nhiệm vụ và quyền hạn trình UBND tỉnh dự thảo quyết định của UBND tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở; trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh theo phân công. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về thông tin và truyền thông đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở…

Về cơ cấu tổ chức, Sở có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

Sau khi sáp nhập, tinh gọn so với trước đây, các tổ chức tham mưu tổng hợp, chuyên môn, nghiệp vụ của Sở gồm: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính - Viễn thông; Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc gồm: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Thông tin điện tử.

Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc tại các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hàng năm.​

Quyết định

Lượt người xem:  Views:   311
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền