Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 29/03/2021, 18:00
Mức chi hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/03/2021 | Đoan Trang

​TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa IX, Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) thông qua ngày 16/3/2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính, Quyết định này quy định cụ thể các mức chi cho các nội dung: Chi tổ chức các hội nghị, tập huấn cho cán bộ tham gia phục vụ công tác tổ chức bầu cử; chi bồi dưỡng các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Bầu cử, Ủy ban Bầu cử (UBBC), Tiểu ban thuộc UBBC, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Bầu cử, Tổ công tác giúp việc UBBC , Ban Bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cuộc họp khác phục vụ công tác bầu cử; chi công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bầu cử của UBBC đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các Tiểu ban thuộc UBBC, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; chi xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng những người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử; chi khoán hỗ trợ cước điện thoại di động, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử… Mức chi khác nhau đối với cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Riêng đối với Tổ Bầu cử, thực hiện chi bồi dưỡng thành viên Tổ Bầu cử là 300.000 đồng/người/tháng. Kinh phí hoạt động Tổ Bầu cử (trang trí, văn phòng phẩm, tampong, mực dấu, điện nước, thuê rạp che, nước uống...): mức chi tối đa 3.000.000 đồng/tổ.

Các nội dung chi khác thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử phải được các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ, chi tiêu theo đúng chế độ, đúng mục đích, có hiệu quả; sử dụng các phương tiện phục vụ các cuộc bầu cử trước đây hiện còn sử dụng được, huy động các phương tiện đang được trang bị ở các cơ quan, đơn vị để phục vụ cho nhiệm vụ bầu cử đảm bảo tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước. Một người kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau chỉ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

Sau khi kết thúc bầu cử, trong vòng 75 ngày các UBBC, Ban Bầu cử, Tổ Bầu cử và các cơ quan, đơn vị có liên quan được phân bổ kinh phí bầu cử thực hiện việc quyết toán kinh phí bầu cử đã sử dụng với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và văn bản hướng dẫn.

Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND 

Lượt người xem:  Views:   222
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền