Văn bản Quy phạm Pháp luật
01/2021/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
01/2021/NQ-HĐND 
Ban hành:
18/03/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
16/03/2021 
Trích yếu:

Quy định về mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: