Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 06/03/2020, 17:00
Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/03/2020 | Yến Nhi

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi h​​ành kể từ ngày 15/3/2020.​

Theo đó, quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong các hoạt động: giám sát các nguồn thải qua hệ thống camera ; vận hành hệ thống quan trắc và giám sát khí thải tự động; quan trắc và giám sát nước thải tự động.

Định mức chi tiết được quy định tại Phụ lục kèm theo bao gồm: Phụ lục giám sát các nguồn thải qua hệ thống camera (Định mức lao động, định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị và vật liệu); phụ lục định mức vận hành hệ thống quan trắc và giám sát khí thải tự động (định mức lao động, định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị và vật liệu); định mức quan trắc và giám sát nước thải tự động (định mức lao động, định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị và vật liệu)

Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng cho các tổ chức và cá nhân thực hiện hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải có sử dụng ngân sách nhà nước.​

Quyết định​

Lượt người xem:  Views:   403
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền