Văn bản Quy phạm Pháp luật
06/2020/UBND-QĐ 
Số Ký hiệu:
06/2020/UBND-QĐ 
Ban hành:
02/03/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/03/2020 
Trích yếu:
​​​​Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: