Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 25/02/2020, 17:00
Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/02/2020 | Yến Nhi

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2020 và thay thế Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Bình Dương.​

Theo đó, Quy chế quy định về trách nhiệm, cơ chế, nội dung phối hợp giữa Sở Xây dựng, UBND huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt UBND cấp huyện), UBND xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã), Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong công tác quản lý, phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quy chế nêu rõ trách nhiệm của người có thẩm quyền kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã; trách nhiệm của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.

Đồng thời Quy chế cũng quy định cụ thể công tác phối hợp về quản lý trật tự xây dựng: Cơ quan chủ trì, phối hợp quản lý trật tự xây dựng; phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với công trình đã được cấp giấy phép xây dựng hoặc thiết kế xây dựng được thẩm định hoặc phê duyệt theo quy định; phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng; phối hợp theo dõi việc dừng thi công xây dựng công trình; phối hợp thực hiện các Quyết định xử lý vi phạm hành chính; tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng; phương thức phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu; trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công tác xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND​

​ 

Lượt người xem:  Views:   808
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền