Văn bản Quy phạm Pháp luật
05/2020/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
05/2020/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/02/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/03/2020 
Trích yếu:

​Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương​


​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: