Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 01/01/2020, 15:00
Nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động sáng kiến có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/01/2020 | Yến Nhi

TTĐT - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động sáng kiến có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.​

Theo đó, nội dung chi và mức chi của Họp hội đồng sáng kiến như sau: Chủ tịch Hội đồng là 500.000 đồng/buổi họp; Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng là 200.000 đồng/người/buổi họp; các thành phần khác tham gia Hội đồng theo quyết định của người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến là 100.000 đồng/người/buổi họp; chi tiền tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ họp Hội đồng thanh toán theo hóa đơn thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.

Nội dung chi và mức chi phổ biến sáng kiến thực hiện theo quy định tại Điều 5 Chương II Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến.

Nội dung chi và mức chi khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng kiến thực hiện theo quy định tại Điều 6 Chương II Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến. Nội dung chi và mức chi của Họp hội đồng sáng kiến sẽ hết hiệu lực khi có văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định về chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp có hiệu lực thi hành.​​

​Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ​​

Lượt người xem:  Views:   633
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền