Văn bản Quy phạm Pháp luật
17/2019/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
17/2019/NQ-HĐND 
Ban hành:
12/12/2019 
Người ký:
Nguyễn Thị Kim Oanh 
Cơ quan:
HĐND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/01/2020 
Trích yếu:

​Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động sáng kiến có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: