Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 20/11/2018, 16:00
Quy chế sử dụng và quyết toán nguồn vốn huy động khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/11/2018 | Phương Chi

TTĐT - ​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND về Quy chế sử dụng và quyết toán nguồn vốn huy động khác thực hiện các Chư​ơng trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2018.​​​

​Theo đó, nguồn vốn huy động khác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia là các nguồn vốn huy động hợp pháp từ các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng được sử dụng để đầu tư, chi tiêu cho các công trình, dự án, đề án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đối tượng huy động vốn gồm các hộ dân trên địa bàn xã, phường, thị trấn; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Nội dung huy động vốn: Huy động vốn đóng góp của nhân dân trong xã, phường, thị trấn để xây dựng các công trình, các đề án mà nhân dân là người hưởng lợi; khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ, ủng hộ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, vốn thực hiện các chương trình, đề án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp xã.

Việc huy động vốn từ cộng đồng dân cư phải thực hiện trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của từng địa phương, được công bố công khai và thông qua HĐND cấp xã; phải được sự đồng tình và nhất trí của người dân. Vốn huy động khác để đầu tư xây dựng các công trình phải được sử dụng đúng mục đích, huy động cho công trình nào, đề án nào phải đầu tư trực tiếp cho công trình, đề án đó. Các nguồn vốn huy động bằng hiện vật và ngày công lao động hoặc công trình hoàn thành, căn cứ đơn giá hiện vật và giá trị ngày công lao động để hạch toán vào giá trị công trình, đề án để theo dõi, quản lý, không hạch toán vào thu, chi ngân sách nhà nước.

Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND​.​

Lượt người xem:  Views:   1492
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền