Văn bản Quy phạm Pháp luật
29/2018/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
29/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
14/11/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/12/2018 
Trích yếu:

​Ban hành Quy chế sử dụng và quyết toán nguồn vốn huy động khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: