Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 08/02/2017, 16:00
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực sở hữu công nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/02/2017 | Phương Chi

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2017.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ nội dung Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 08/11/2006 của UBND tỉnh Bình Dương về việc tăng cường hoạt động sở hữu công nghiệp.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Lượt người xem:  Views:   1039
Chia sẻ:
Share:
Tin liên quan
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền