Văn bản Quy phạm Pháp luật
02/2017/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
02/2017/QĐ-UBND 
Ban hành:
02/02/2017 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
01/03/2017 
Trích yếu:

​Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực sở hữu công nghiệp

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: