Tetra Pak tiếp tục giữ vững cam kết “Bảo vệ chất lượng tốt”

TTĐT - ​Trong bối cảnh đối mặt nhiều thách thức từ đại dịch Covid-19, Tetra Pak tiếp tục giữ vững cam kết "Bảo vệ chất lượng tốt" thông qua ba trụ cột chính: Bảo vệ an toàn thực phẩm, Bảo vệ con người và Bảo vệ tương lai với nhiều thành quả nổi bật trong năm 2019. Đây là thông tin tại Báo cáo bền vững năm 2020 của Công ty Tetra Pak (Thụy Điển) vừa được công bố.