Báo cáo thống kê
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
  
  
  
  
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2022Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/21/2022 11:00 AMNoĐã ban hành668-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-5-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/2/2022 11:00 AMNoĐã ban hành72-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-4-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2022Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/13/2022 5:00 PMNoĐã ban hành502-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-3-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2022Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/23/2022 4:00 PMNoĐã ban hành122-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-2-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương năm 2021Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/6/2022 9:00 AMNoĐã ban hành178-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-tinh-binh-duong-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/8/2021 4:00 PMNoĐã ban hành667-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-9-thang-dau-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2021Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/8/2021 2:00 PMNoĐã ban hành662-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-8-thang-dau-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2021Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/8/2021 1:00 PMNoĐã ban hành612-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-7-thang-dau-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/1/2021 4:00 PMNoĐã ban hành188-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-6-thang-dau-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2021Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/4/2021 8:00 AMNoĐã ban hành40-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-5-thang-dau-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2021Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/4/2021 7:00 AMNoĐã ban hành226-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-4-thang-dau-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế-xã hội quý I/2021 tỉnh Bình DươngKinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế-xã hội quý I/2021 tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/19/2021 11:00 AMNoĐã ban hành110-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-i-2021-tinh-binh-duon
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội 02 tháng đầu  năm 2021Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội 02 tháng đầu  năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/26/2021 6:00 PMNoĐã ban hành497-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-02-thang-dau-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương tháng 01/2021Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương tháng 01/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/8/2021 5:00 PMNoĐã ban hành125-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-tinh-binh-duong-thang-01-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020Môi trườngTinPhê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.
1/8/2021 1:00 PMNoĐã ban hành74-phe-duyet-bao-cao-hien-trang-moi-truong-tinh-binh-duong-giai-doan-2016-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Đất đai, đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2020Đất đai, đơn vị hành chính, dân số và lao độngTinĐất đai, đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/7/2021 10:00 AMNoĐã ban hành719-dat-dai-don-vi-hanh-chinh-tinh-binh-duong-theo-thong-ke-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Thời tiết, khí hậu tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2020Môi trườngTinThời tiết, khí hậu tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/7/2021 10:00 AMNoĐã ban hành90-thoi-tiet-khi-hau-tinh-binh-duong-theo-thong-ke-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Dân số và lao động tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2020Đất đai, đơn vị hành chính, dân số và lao độngTinDân số và lao động tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/7/2021 10:00 AMNoĐã ban hành449-dan-so-va-lao-dong-tinh-binh-duong-theo-thong-ke-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Môi trường tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2020Môi trườngTinMôi trường tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/7/2021 10:00 AMNoĐã ban hành636-moi-truong-tinh-binh-duong-theo-thong-ke-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Đất đai tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2019Đất đai, đơn vị hành chính, dân số và lao độngTinĐất đai tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2020 12:00 PMNoĐã ban hành348-dat-dai-tinh-binh-duong-theo-thong-ke-nam-201
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2019Đất đai, đơn vị hành chính, dân số và lao độngTinĐơn vị hành chính tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2020 12:00 PMNoĐã ban hành944-don-vi-hanh-chinh-tinh-binh-duong-theo-thong-ke-nam-201
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Khí hậu và môi trường tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2019Môi trườngTinKhí hậu và môi trường tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2020 12:00 PMNoĐã ban hành381-khi-hau-va-moi-truong-tinh-binh-duong-theo-thong-ke-nam-201
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020Kinh tế - Xã hộiTinTình hình kinh tế - xã hội năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2020 11:00 AMNoĐã ban hành724-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Dân số tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2019Đất đai, đơn vị hành chính, dân số và lao độngTinDân số tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2020 11:00 AMNoĐã ban hành575-dan-so-tinh-binh-duong-theo-thong-ke-nam-201
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Lao động tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2019Đất đai, đơn vị hành chính, dân số và lao độngTinLao động tỉnh Bình Dương theo thống kê năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2020 11:00 AMNoĐã ban hành537-lao-dong-tinh-binh-duong-theo-thong-ke-nam-201
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Bản tin quan trắc trạm thủy văn Lái Thiêu tháng 9 năm 2020Môi trườngTinBản tin quan trắc trạm thủy văn Lái Thiêu tháng 9 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - Sông Sài Gòn, với đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương là đoạn sông bị ảnh hưởng bởi chế độ bán nhật triều không đều của Biển Đông, với biên độ triều lớn nhất trong tháng 9/2020 đo được tại trạm thủy văn Lái Thiêu là 290cm; mực nước lớn nhất 149cm, xuất hiện ngày 20;  mực nước nhỏ nhất -141cm xuất hiện ngày 26;  mực nước trung bình 33cm, cao hơn 10cm so với tháng 8/2020; nhiệt độ nước trung bình 30,10C, cao hơn 0,30C so với tháng 8/2020; nhiệt độ không khí trung bình 26,80C  thấp hơn 1,50C so với tháng 8/2020; trong tháng 8 xuất hiện 26 ngày mưa với tổng lượng mưa tháng là 513,9 mm, cao hơn 299,1 mm so với tháng 8/2020.
11/20/2020 6:00 PMNoĐã ban hành

ẢNG SO SÁNH MỰC NƯỚC TRẠM THỦY VĂN LÁI THIÊU

 

*Ghi chú: Trong cột Tăng giảm, dấu “-“ thể hiện mực nước giảm

655-ban-tin-quan-trac-tram-thuy-van-lai-thieu-thang-9-nam-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Bản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Vĩnh Nguyên tháng 9/2020Môi trườngTinBản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Vĩnh Nguyên tháng 9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - Trong tháng 9, kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Vĩnh Nguyên (Sông Thị Tính) không có nhiều biến động.
11/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Kết quả quan trắc cho thấy pH dao động ở mức tốt và đạt quy chuẩn QCVN08-MT:2015/BTNMT (cột A2). Độ dẫn điện dao động từ 132 đến 328 µS/cm; TSS bình quân ở mức 82,21 mg/l vượt quy chuẩn 2,74 lần và giảm 1,14 lần so với cùng kì năm trước và không ảnh hưởng nhiều đối với nguồn nước cấp cho sinh hoạt.

Nhìn chung, hầu hết các nồng độ thông số quan trắc được trong tháng 9 tại trạm quan trắc nước mặt tự động Vĩnh Nguyên trên sông Thị Tính đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) và đạt tiêu chuẩn dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

Biểu đồ diễn biến trung bình ngày của các thông số quan trắc
trong tháng 9 năm 2020 Trên Sông Thị Tính tại Trạm Vĩnh Nguyên

 

 

 

 

 

941-ban-tin-quan-trac-chat-luong-nuoc-mat-tu-dong-tram-vinh-nguyen-thang-9-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Bản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Thủ Dầu Một tháng 9/2020Môi trườngTinBản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Thủ Dầu Một tháng 9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - Trong tháng 9, kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Thủ Dầu Một (Sông Sài Gòn) không có nhiều biến động.
11/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Kết quả quan trắc cho thấy hầu hết các thông số đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép và đạt quy chuẩn QCVN08-MT:2015/BTNMT (cột A2); pH trung bình 7,26. Độ dẫn điện bình quân tháng là 200 uS/cm; riêng TSS bình quân ở mức 27,19 mg/l giảm 1,06 lần so với cùng kì năm trước tuy nhiên không ảnh hưởng nhiều đối với nguồn nước cấp cho sinh hoạt.

Nhìn chung, hầu hết nồng độ các thông số quan trắc được trong tháng 9 tại trạm quan trắc nước mặt tự động Thủ Dầu Một trên sông Sài Gòn đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) và đạt tiêu c​huẩn dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

Biểu đồ diễn biến trung bình ngày của các thông số quan trắc trong tháng 9 năm 2020 Trên Sông Sài Gòn

tại trạm bơm nước thô Thủ Dầu Một

 

 

 

 

 

377-ban-tin-quan-trac-chat-luong-nuoc-mat-tu-dong-tram-thu-dau-mot-thang-9-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Bản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Tân Uyên tháng 9/2020Môi trườngTinBản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Tân Uyên tháng 9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - Trong tháng 9, kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Tân Uyên (sông Đồng Nai) không có nhiều biến động.
11/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Mực nước trung bình tháng 9 năm 2020 trên sông Đồng Nai tại khu vực Tân Uyên là 68 cm, giảm 1 cm so với tháng 8.

Kết quả quan trắc cho thấy hầu hết các thông số quan trắc được đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép và đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2); riêng TSS bình quân ở mức 128,77 mg/l vượt quy chuẩn  4,29 lần và tăng 1,25 lần so với cùng kì năm trước tuy nhiên không ảnh hưởng nhiều đối với nguồn nước cấp cho sinh hoạt.

Nhìn chung, hầu hết nồng độ các thông số quan trắc được trong tháng 9 tại trạm quan trắc nước mặt tự động Tân Uyên trên sông Đồng Nai đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) và đạt tiêu chuẩn dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

Biểu đồ diễn biến trung bình ngày của các thông số quan trắc
trong tháng 9 năm 2020 Trên Sông Đồng Nai tại Trạm Tân Uyên

 

 

 

 

 

 

835-ban-tin-quan-trac-chat-luong-nuoc-mat-tu-dong-tram-tan-uyen-thang-9-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
Bản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Tân Hiệp tháng 9/2020Môi trườngTinBản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Tân Hiệp tháng 9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - Trong tháng 9, kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Tân Hiệp (sông Đồng Nai) không có nhiều biến động.
11/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Kết quả quan trắc cho thấy các thông số pH, Nitrat, TSS dao động ổn định và đều đạt QCVN08-MT:2015/BTNMT (cột A2); Nhiệt độ nước bình quân 29,9°C. riêng TSS bình quân ở mức 40,97 mg/l vượt quy chuẩn  1,36 lần và tăng 1,22 lần so với cùng kì năm trước và không ảnh hưởng nhiều đối với nguồn nước cấp cho sinh hoạt.

Nhìn chung, hầu hết nồng độ các thông số quan trắc được trong tháng 9 tại trạm quan trắc nước mặt tự động Tân Hiệp trên sông Đồng Nai đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) và đạt tiêu chuẩn dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

­­

Biểu đồ diễn biến trung bình ngày của các thông số quan trắc trong tháng 9 năm 2020

tại Trạm Tân Hiệp – Sông Đồng Nai

 

 

 

 

 

136-ban-tin-quan-trac-chat-luong-nuoc-mat-tu-dong-tram-tan-hiep-thang-9-202
0.00
121,000
0.00
121000Đoan Trang
1 - 30Next