Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 23/09/2021, 18:00
Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2021 của doanh nghiệp Nhà nước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/09/2021 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2021 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu.

Theo đó, tính đến ngày 30/6/2021, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 01 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là Công ty TNHH MTV Xổ sổ kiến thiết Bình Dương; 02 doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (nhà nước nắm giữ 95,44% vốn điều lệ); Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (nhà nước nắm giữ 36% vốn điều lệ).

Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh trong quý II/2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dươngđạt 1.036.891 triệu đồng, lũy kế đến 30/6/2021 đạt 2.134.603 triệu đồng, đạt 51,09% kế hoạch năm (kế hoạch 4.178.394 triệu đồng). Lợi nhuận sau thuế quý II/2021 là 123.265 triệu đồng, lũy kế đến 30/6/2021 đạt 293.201 triệu đồng đạt 54,92% kế hoạch năm. Số phát sinh phải nộp ngân sách trong quý II/2021 là 426.548 triệu đồng, lũy kế đến 30/6/2021 là 926.226 triệu đồng đạt 52,61% kế hoạch năm.

Nhìn chung, trong quý II/2021, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương đã có nhiều nỗ lực trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu chủ yếu như tổng doanh thu đạt 51,09% so với kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 54,92% kế hoạch năm.

Đối với Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP: Trong năm 2021, tổng chi phí đầu tư theo kế hoạch là 6.000 tỷ đồng, bao gồm chi phí đầu tư các dự án đang kinh doanh theo đúng phương án đã được phê duyệt và đầu tư dự án mới như Khu công nghiệp Cây Trường, Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng và các công trình tạo lực khác như Trung tâm triển lãm WTC, Tòa nhà thương mại Becamex,...

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng công ty đã triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt kết quả như sau: Tổng doanh thu ước tính thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2021 của Tổng Công ty là 2.833.132 triệu đồng vượt 124,71% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 42,29% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 451.730 triệu đồng vượt 124,41% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 40,37% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu đạt được trong quý II của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP là 3.610.122 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế là 6.512 triệu đồng Tổng công ty tiếp tục hoàn thiện các dự án, công trình dở dang. Tình hình đầu tư tài chính dài hạn chủ yếu là đầu tư vào công ty con 414.558 triệu đồng, công ty liên doanh, liên kết là 294.396 triệu đồng.

Việc quản lý, bảo toàn và sử dụng vổn góp của nhà nước được thực hiện việc kiểm tra, giám sát tài chính đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, đánh giá hiệu quả hoạt động và phát hiện những rủi ro để cảnh báo, nhằm bảo toàn và phát triển số vốn chủ sở hữu đã đầu tư vào doanh nghiệp.

Thực hiện công tác thu nộp ngân sách Nhà nước, tất cả các khoản thuế, phí, đều được kê khai rõ ràng, đúng quy định. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách quý II/2021 là 761.125 triệu đồng, tổng số phát sinh đã nộp ngân sách là 913.113 triệu đồng.​​​

Báo cáo ​

Lượt người xem:  Views:   856
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết