Văn bản báo cáo chuyên đề
235/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
235/BC-UBND 
Ban hành:
18/09/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
18/09/2021 
Trích yếu:

​Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kỉnh doanh quý II năm 2021 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: