Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 03/06/2021, 16:00
Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, tình hình tài chính năm 2020 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/06/2021 | Đoan Trang

TTĐT - ​​UBND tỉnh báo cáo giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tình hình tài chính năm 2020 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước (DNNN) do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu.

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2020, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 03 doanh nghiệp do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, gồm: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương, nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP,  nhà nước nắm giữ 95,44% vốn điều lệ; Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu – CTCP, nhà nước nắm giữ 36% vốn điều lệ.

Trong năm 2020, không phát sinh trường hợp thành lập DNNN; bổ sung vốn điều lệ đối với DNNN đang hoạt động; bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương có tổng doanh thu thực hiện năm 2020 là 3.718.452 triệu đồng, đạt 96,8% kế hoạch năm, tăng 1,42% so với thực hiện năm 2019. Tổng chi phí năm 2020 là 3.083.775 triệu đồng, trong đó, chi phí trả thưởng 2.274.345 triệu đồng (chiếm 73,75%/tổng chi phí), chi phí trực tiếp phát hành xổ số 737.583 triệu đồng (chiếm 23,9%), chi phí quản lý doanh nghiệp 70.369 triệu đồng,... Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2020 là 508.597 triệu đồng, đạt 97,74% kế hoạch năm, đạt 98,05% so với năm 2019.

Trong năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên vé số truyền thống chỉ phát hành 48 kỳ, vé số tự chọn ngừng phát hành 33 ngày. Do đó, các chỉ tiêu kinh doanh doanh thu, lợi nhuận không đạt so với kế hoạch được duyệt.

Năm 2020, hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra trong điều kiện có nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid 19, Công ty đã rất cố gắng, nỗ lực để đạt được kết quả hoạt động kinh doanh có lãi, hiệu quả, bảo toàn và phát triển được vốn, đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Hiện nay, ngoài lĩnh vực ngành nghề kinh doanh xổ số, Công ty đang có khoản đầu tư vốn vào các công ty khác (Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương) và kinh doanh bất động sản (cho thuê Trung tâm Thương mại).

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP có tổng doanh thu năm 2020 là 3.482.068 triệu đồng, giảm 42,63% so với năm 2019 và đạt 104,57% kế hoạch năm. Trong đó, chủ yếu là doanh thu kinh doanh chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cho thuê khu công nghiệp 2.949.192 triệu đồng, cổ tức lợi nhuận được chia 284.772 triệu đồng. Tổng chi phí năm 2020 là 2.580.370 triệu đồng, trong đó giá vốn hàng bán là 1.327.006 triệu đồng, chi phí bán hàng 574.593 triệu đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 363.689 triệu đồng, chi phí tài chính 308.842 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 778.141 triệu đồng, đạt 124.78% so với kế hoạch năm.

Qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cho thấy, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng bằng sự cố gắng nỗ lực và có các giải pháp phù hợp nên kết quả doanh thu và lợi nhuận năm 2020 đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển được vốn.

Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu – CTCP có tổng doanh thu năm 2020 là 10.062.714 triệu đồng, đạt 82,07% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng chi phí trong năm là 10.039.909 triệu đồng, đạt 82,53% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế 11.276 triệu đồng, đạt 15,36% so so với cùng kỳ năm 2019.

Trong năm 2020, do tác động của dịch bệnh Covid -19 và biến động của giá xăng dầu đã làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh so với năm 2019. Qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm Tổng công ty có lãi, tuy nhiên hiệu quả đạt được chưa cao. ​​​​

Báo cáo 

Lượt người xem:  Views:   171
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết