Văn bản báo cáo chuyên đề
117/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
117/BC-UBND 
Ban hành:
31/05/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
31/05/2021 
Trích yếu:

​Báo cáo giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tình hình tài chính năm 2020 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước (DNNN) do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: