Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 15/08/2023, 18:00
Đăng ký dự tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Xã hội học
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/08/2023 | Thảo Lam

TTĐT - ​Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo về việc đăng ký dự tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Xã hội học.

Theo đó, chỉ tiêu đào tạo 30 người. Đối tượng đào tạo là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp Nhà nước. Đào tạo theo hình thức chính quy, thuộc Viện Xã hội học và Phát triển - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thời gian đào tạo trong 24 tháng (học các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hoặc học 1 tuần/tháng).

Điều kiện, chính sách ưu tiên và hồ sơ dự tuyển căn cứ theo Thông báo số 1893TB/HVCTQG ngày 15/02/2023 của Giám đốc Học viện.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ công tác, vị trí việc làm và nhu cầu đào tạo cán bộ trình độ thạc sĩ theo chuyên ngành do Viện Xã hội học và Phát triển tuyển sinh để đăng ký cho cán bộ, công chức cơ quan mình.

Nơi nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 25/9/2023. Dự kiến thi và học tập tại Học viện Chính trị khu vực II vào tháng 10/2023. 

Đối với cán bộ, công chức thuộc khối Đảng, đoàn thể gửi công văn cử cán bộ tham dự thi tuyển kèm theo danh sách trích ngang (theo mẫu) về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (qua phòng Tổng hợp - Chính sách - Đào tạo cán bộ). Cán bộ thuộc các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố gửi về Sở Nội vụ trước ngày 22/8/2023, để tổng hợp thẩm định trình Hội đồng đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương quyết định, sau khi có văn bản thỏa thuận cử cán bộ đi dự thi của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ, cán bộ được cử tham dự thi tuyển tiến hành nộp hồ sơ và các giấy tờ có liên quan về Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tư vấn tuyển sinh: Bà Lại Thị Thu Hà - Viện Xã hội học và Phát triển. Điện thoại: 0985369819.

Tải về Tải về Thông báo​ 

Lượt người xem:  Views:   607
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết