Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 17/03/2023, 23:00
Tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2022 của doanh nghiệp Nhà nước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/03/2023 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng và tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2022 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn Nhà nước do UBND tỉnh Bình Dương đại diện chủ sở hữu.

​Theo đó, tổng doanh thu quý IV năm 2022 của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - Công ty cổ phần (Becamex IDC) là 1.500.119 triệu đồng (đạt 22% doanh thu kế hoạch cả năm), tổng chi phí 919.029 triệu đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 581.090 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 581.090 triệu đồng (đạt 42% kế hoạch năm).

Trong quý IV/2022, Tổng Công ty tiếp tục triển khai thi công Khu Công nghiệp Cây Trường, Bàu Bàng mở rộng, các dự án đường giao thông như ĐT.743, mở rộng Quốc lộ 13,… và tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu dân cư do Tổng Công ty làm chủ đầu tư.

Tổng giá trị đầu tư tài chính dài hạn của Tổng Công ty tại ngày 31/12/2022 là 11.367.532 triệu đồng, trong đó đầu tư vào công ty con 911.381 triệu đồng; đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 10.078.606 triệu đồng; đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 592.369 triệu đồng, trích dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 214.824 triệu đồng.

Trong quý IV/2022, Tổng Công ty ghi nhận doanh thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia số tiền 1.110.260 triệu đồng.

Tổng Công ty đã chấp hành đúng chính sách pháp luật của Nhà nước, tổng số phát sinh phải nộp ngân sách trong quý IV/2022 là 755.519 triệu đồng; đã nộp ngân sách 799.321 triệu đồng, trong đó: nộp thu nhập từ cổ tức được chia từ phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp 691.463 triệu đồng, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 100.000 triệu đồng.

Trong quý IV/2022, Tổng Công ty đã triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt kết quả như sau: Tổng doanh thu thực hiện 1.500.119 triệu đồng, đạt 48% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 22% kế hoạch năm 6.814.000 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế 581.090 triệu đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 42% kế hoạch năm 1.381.000 triệu đồng.

Trong quý IV/2022, Tổng Công ty Thương mại Xuất Nhập khẩu Thanh Lễ - Công ty cổ phần có sản lượng tiêu thụ xăng dầu đạt 338.033.743 lít; tổng doanh thu đạt được 7.014.177 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế 131.146 triệu đồng

Tổng công ty tiếp tục hoàn thiện các dự án, công trình dở dang. Trong đó, giá trị bất động sản đầu tư 175.628 triệu đồng; chi phí xây dựng cơ bản dở dang 320.064 triệu đồng.

Tình hình đầu tư tài chính dài hạn chủ yếu là đầu tư vào công ty con 422.450 triệu đồng, công ty liên doanh, liên kết 294.396 triệu đồng.

Việc quản lý, bảo toàn và sử dụng vốn góp của Nhà nước được thực hiện việc kiểm tra, giám sát tài chính đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong quý IV/2022, Tổng Công ty không có khoản thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia cho hoạt động đầu tư tài chính; nghiêm chỉnh chấp hành và nỗ lực thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần đầu, cố gắng đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận đã được cổ đông thông qua.

Báo cáo ​

Lượt người xem:  Views:   205
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết