Văn bản báo cáo chuyên đề
60/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
60/BC-UBND 
Ban hành:
13/03/2023 
Người ký:
Nguyễn Văn Dành 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
13/03/2023 
Trích yếu:

​Một số chỉ tiêu ngoại bảng và tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2022 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn Nhà nước do UBND tỉnh Bình Dương đại diện chủ sở hữu

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: