Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 11/01/2022, 12:00
Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/01/2022 | Đoan Trang

TTĐT - ​​Sở Nội vụ thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính năm 2022.

Theo đó, đối tượng tham gia là lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; lãnh đạo cấp Sở và tương đương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng và tương đương; cán bộ, công chức hiện là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố; chuyên viên chính và tương đương chuyên viên chính nhưng chưa học khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; cán bộ, công chức được quy hoạch vào vị trí việc làm yêu cầu cần có ngạch chuyên viên chính; viên chức giữ ngạch chuyên viên hoặc giữ chức danh nghề nghiệp hạng III đang làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch của đơn vị sự nghiệp công lập; các đối tượng khác theo yêu cầu vị trí việc làm cần có ngạch chuyên viên chính hoặc thường xuyên tham mưu các chương trình, đề án, chính sách…

Đối với cán bộ, công chức, viên chức có bằng tốt nghiệp Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính không phải tham gia khóa học này. Cán bộ, công chức, viên chức đã tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Tiến sĩ Quản lý Hành chính công được bổ nhiệm vào ngạch Chuyên viên chính từ ngày 01/8/2021 trở về sau bắt buộc phải tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính theo quy định.

Cán bộ, công chức, viên chức tham dự khóa học này phải có đủ các điều kiện: Đã có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc bằng tốt nghiệp Đại học ngành Hành chính học, Đại học ngành Quản lý Nhà nước, Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Tiến sĩ Quản lý Hành chính công áp dụng với các trường hợp được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên trước ngày 01/8/2021.

Thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ đủ 06 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc).

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh không có đơn vị trực thuộc, mỗi đơn vị chọn cử từ 01 đến 02 người. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có đơn vị trực thuộc; các huyện, thị xã, thành phố; huyện ủy, thị ủy, thành ủy chọn cử 02 đến 03 người.

Mỗi khóa học kéo dài trong 06 tuần tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương theo hình thức vừa học vừa làm (một tuần học, một tuần nghỉ).

Dự kiến thời gian khai giảng Khóa 1: Tháng 4/2022; Khóa 2: Tháng 6/2022.

Căn cứ đối tượng chiêu sinh nêu trên và kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2022 đề nghị các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tham dự khóa học và bản photo chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc bằng tốt nghiệp Đại học ngành Hành chính học, Đại học ngành Quản lý Nhà nước, Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Tiến sĩ Quản lý Hành chính công gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/01/2022 và gửi file mềm qua địa chỉ email: voconghau288@gmail.com để Sở tổng hợp nhu cầu.

Các ngành y tế, giáo dục - đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố và sở, ngành chủ quản khác có đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm tổng hợp và đăng ký danh sách về Sở Nội vụ. Riêng đối tượng đăng ký tham dự các khóa học thuộc cơ quan Đảng, đoàn thể gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp.

Trên cơ sở đăng ký của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ sẽ có thông báo triệu tập cán bộ, công chức, viên chức và thời gian khai giảng cụ thể cho từng khóa học.

Tải về Thông báo​ 

Lượt người xem:  Views:   679
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết