Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 29/11/2021, 18:00
Hướng dẫn tạm thời tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/11/2021 | Đoan Trang

​TTĐT - ​Sở Nội vụ hướng dẫn tạm thời tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý.​

Theo đó, chức danh lãnh đạo, quản lý phải tốt nghiệp Đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách; tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc trung cấp lý luận chính trị - hành chính trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên; tin học và ngoại ngữ phù hợp theo quy định của vị trí việc làm; đã được bổ nhiệm vào ngạch Chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các nội dung trên để thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Hiện nay, tiêu chuẩn ngạch công chức được quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ và một số quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ, ngành khác không quy định tiêu chuẩn về trình độ Tin học và Ngoại ngữ. Vì vậy, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát các vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó xác định sự cần thiết theo yêu cầu của từng vị trí việc làm để quy định trình độ tin học và ngoại ngữ phù hợp, làm căn cứ thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức.

Trường hợp các chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa quy định tiêu chuẩn cụ thể, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ tiêu chuẩn tại văn bản này để thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Riêng đối với chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước được sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm tương ứng để thay thế.

Văn bản​ 

Lượt người xem:  Views:   500
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết