Quy hoạch phát triển
Thứ 6, Ngày 12/11/2021, 11:00
Xây dựng mô hình tổ chức, bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành về dân số và phát triển
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/11/2021 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức, bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành về dân số và phát triển tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, phấn đấu trong giai đoạn 2021  2025, giữ ổn định mô hình tổ chức bộ máy làm công tác dân số và phát triển các cấp như hiện nay; tuyển dụng đội ngũ cộng tác viên dân số kiêm công tác gia đình và trẻ em ở các địa bàn dân cư; lồng ghép công tác gia đình, trẻ em vào nhiệm vụ của cộng tác viên dân số để đáp ứng yêu cầu của chương trình dân số phát triển và công tác gia đình và trẻ em trong tình hình mới. Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành các cấp từ tỉnh đến cơ sở nhằm tăng cường chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các ngành, cơ quan liên quan đến lĩnh vực dân số và phát triển. Thành lập Ban Chỉ đạo phối hợp liên ngành công tác dân số và phát triển các cấp.

Giai đoạn 2026 – 2030, tiếp tục giữ ổn định mô hình tổ chức bộ máy làm công tác dân số và phát triển các cấp trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát triển cấp tỉnh, huyện, xã đảm bảo hoạt động hiệu quả, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; đánh giá kết quả việc triển khai lồng ghép nhiệm vụ của đội ngũ cộng tác viên dân số kiêm công tác gia đình và trẻ em.

Đối tượng tham gia là công chức Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh; viên chức Dân số cấp huyện, cấp xã; mạng lưới cộng tác viên dân số tại ấp, khu phố; các tổ chức, cá nhân, ban ngành, đoàn thể liên quan thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số các cấp.

Mô hình tổ chức bộ máy làm công tác dân số và phát triển được triển khai theo từng cấp. Cấp tỉnh: Ổn định mô hình tổ chức bộ máy làm công tác dân số và phát triển như hiện nay. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình  là đơn vị trực thuộc Sở Y tế, trực tiếp tham mưu quản lý nhà nước, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; dân số và phát triển bao gồm các lĩnh vực quy mô dân số, cơ cấu dân số, phân bổ dân số và chất lượng dân số. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động, đề án về chương trình dân số - Kế hoạch hóa gia đình; dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cấp huyện: Tiếp tục giữ vững, ổn định tổ chức bộ máy làm công tác dân số và phát triển theo Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương; Khoa Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố và thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, tư vấn truyền thông giáo dục về dân số và phát triển trên địa bàn huyện. Cấp xã: Mỗi Trạm y tế được bố trí một viên chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân số và phát triển và tại mỗi ấp, khu phố có ít nhất 01 cộng tác viên dân số kiêm công tác gia đình và trẻ em quản lý từ 150 - 350 hộ, phân bổ theo địa bàn hoạt động.

Các sở, ban, ngành phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về những vấn đề liên quan đến công tác dân số trong tình hình mới; đưa công tác dân số thành một nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. 

Kế hoạch 

Lượt người xem:  Views:   33
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Phân loại

Email

FriendlyName

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy hoạch phát triển