Văn bản Chỉ đạo điều hành
5739/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
5739/KH-UBND 
Ban hành:
10/11/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
10/11/2021 
Trích yếu:

​Triển khai Đề án nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức, bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành về dân số và phát triển tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: