Dự án hạng mục
Thứ 4, Ngày 02/11/2022, 11:00
Điều chỉnh đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương (lần 2)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/11/2022 | Đoan Trang

TTĐT - ​​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 29/NQ-HĐND về Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương (lần 2). 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) thông qua ngày 19/10/2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua; thay thế Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 25/4/2022 của HĐND tỉnh.

Theo đó, phê chuẩn Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương (lần 2) là 8.709 tỷ 051 triệu đồng, phân bổ vốn đầu tư cho các dự án, công trình và các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư.

Nghị quyết 29/NQ-HĐND

Lượt người xem:  Views:   415
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Dự án hạng mục