Văn bản Chỉ đạo điều hành
29/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
29/NQ-HĐND 
Ban hành:
20/10/2022 
Người ký:
Nguyễn Trường Nhật Phượng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
20/10/2022 
Trích yếu:

Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương (lần 2)