Văn bản Chỉ đạo điều hành
2751/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2751/QĐ-UBND 
Ban hành:
21/09/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
21/09/2020 
Trích yếu:

​Kiện toàn cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: