Trả lời phản ánh kiến nghị
Thứ 4, Ngày 25/03/2020, 09:00
Trả lời phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Duy Bình
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/03/2020

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có ý kiến như sau:

Trên cơ sở báo cáo tại Công văn số 669/BC-VPĐKĐĐ ngày 16/3/2020 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương về việc báo cáo kết quả xử lý và giải quyết đơn phản ánh của công dân, Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thông báo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị để ông được biết như sau:

Ngày 25/12/2019 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát có tiếp nhận hồ sơ đăng ký biến động chuyển mục đích sử dụng đất của bà Trịnh Thị Thắm, sinh năm 1994 (ủy quyền cho ông Trịnh Xuân Phương nộp hồ sơ và nhận kết quả) theo biên nhận số 2019.0500.21483/TNHS và hẹn trả kết quả ngày 10/01/2020. Ngày 07/01/2020, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát phát hành thông báo nộp tiền sử dụng đất và toàn bộ hồ sơ đến bộ phận nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm hành chính công thị xã Bến Cát. Sau đó, ngày 07/02/2020 ông Trịnh Xuân Phương nhận Thông báo nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến nay ông Trịnh Xuân Phương vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ về tài chính để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thông báo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị để ông được biết.

Tải về Văn bản

Lượt người xem:  Views:   181
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Trả lời phản ánh kiến nghị