Trả lời phản ánh kiến nghị
Thứ 6, Ngày 30/07/2021, 18:00
Kết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri HĐND tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 15 và các Kỳ họp thứ 4, 5, 7, 8, 10, 12, Nghị quyết số 11/NQ-HĐNĐ ngày 20/7/2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/07/2021 | Phương Chi

SttĐơn vịNội dungKết quả giải quyết​Năm hoàn thành ​ ​
Cuối năm 2021Những năm tiếp theoGhi chú
​​​​​Phần 1 – Trước kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa IX  ​ ​ ​ ​ ​ ​
​​1 ​ ​

Sở Xây dựng

(03 kiến nghị)

1. Cử tri phường Bình Hòa, thành phố Thuận An: Tiếp tục đề nghị chủ đầu tư dự án các khu dân cư ARECO và khu nhà ở Cửu Long hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật để sớm bàn giao cho địa phương quản lý.

1. Khu dân cư Areco (Dự án Khu dân cư Bình Hoà do Công ty Cổ phần Thương Mại – Du lịch Bình Dương thực hiện):

Đồng thời, theo Thông báo số 451/TB-UBND ngày 25/11/2020 của UBND thành phố Thuận An[1] đến nay, Công ty Cổ phần Thương Mại – Du lịch Bình Dương chưa thực hiện hoàn chỉnh theo nội dung đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Thuận An "Thỏa thuận đấu nối thoát nước mưa của dự án với Khu công nghiệp Đồng An; Lập hồ sơ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại gồm: Hệ thống đường giao thông, điện sinh hoạt, cấp nước, thoát nước thải, thoát nước mưa và các hạng mục khác đảm bảo thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt, thực hiện kiểm định chất lượng công trình đảm bảo àn toàn khi đưa vào sử dụng" tại Công văn số 1954/UBND-KT ngày 29/6/2020 về việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật của dự án Khu dân cư Bình Hòa.

Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi và có văn bản đôn đốc địa phương và Công ty thực hiện các nội dung trên.

2. Dự án Khu nhà ở Cửu Long do Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ ăn uống Hoàng Danh:

Khu nhà ở Cửu Long do Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ ăn uống Hoàng Danh làm chủ đầu tư; dự án được UBND thành phố Thuận An phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 20/3/2017. Đến nay, dự án đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt.

Ngày 21/11/2020, Sở đã gửi Văn bản số 4444/SXD-PTĐT&HTKT đề nghị chủ đầu tư báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết gửi về Sở để tổng hợp. Tuy nhiên, đến nay Sở chưa nhận được báo cáo.

 Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở địa phương và chủ đầu tư thực hiện.

(Đối với nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Sở đã có Văn bản số 3390/SXD-VP ngày 03/9/2020 kiến nghị UBND tỉnh xem xét chuyển nội dung cho UBND thành phố Thuận An theo dõi tham mưu trả lời kiến nghị cử tri theo thẩm quyền).

x  
2. Cử tri phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An: Phản ánh và đề nghịchủ đầu tư dự án các khu dân cư Vĩnh Phú 1 (Giai đoạn 2), Vĩnh Phú 2, Tân Vũ Minh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án trong thời gian được xác định để đảm bảo các quyền lợi liên quan cho người dân. Các dự án kéo dài quá lâu

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1295/UBND-KTN ngày 10/4/2017 về việc tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dự án khu nhà ở. Thời gian vừa qua, Sở Xây dựng đã phối hợp các Sở, ngành và địa phương đôn đốc các Chủ đầu tư triển khai dự án.

Trong năm 2020, Sở đã triển khai Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo nội dung cam kết. Trên cơ sở đó, Sở tham mưu trình UBND tỉnh phương án xử lý từng dự án như sau:

- Đối với dự án Khu dân cư Vĩnh Phú 2: Ngày 02/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4877/UBND-KT về việc xử lý các vấn đề liên quan đến dự án, theo đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Chủ đầu tư triển khai thực hiện. Theo chức năng nhiệm vụ, Sở đang phối hợp với sở, ngành trong việc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai của dự án.

- Đối với Khu dân cư Vĩnh Phú 1 – giai đoạn 2: Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư trước cụm I (khoảng 11,7ha) để đáp ứng nhu cầu của người dân có đất trong phạm vi quy hoạch của dự án được định cư tại dự án, qua đó, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để sớm triển khai toàn bộ dự án.

- Đối với Khu dân cư nhà vườn Tân Vũ Minh: Sở Xây dựng đang tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý theo tình hình thực tế của dự án.

x  
3. Cử tri phường Tân Bình, thành phố Dĩ An: Rất bức xúc vì đã kiến nghị nhiều lần về việc chuyển nhượng đất hơn 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kiến nghị sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết tình trạng chậm thực hiện dự án, để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc các dự án Khu dân cư Đất Mới, Trung Thành, An Trung.

1. Đối với khu nhà ở Đất Mới do Công ty Cổ phần Đất Mới làm chủ đầu tư

Dự án được Thanh tra tỉnh kiểm tra và ban hành Kết luận số 25/KL-TTr ngày 26/8/2019 về việc chấp hành các quy định pháp luật và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án bất động sản do Công ty Cổ phần Đất Mới làm chủ đầu tư. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4611/UBND-NC ngày 11/9/2019 thống nhất với Kết luận số 25/KL-TTr ngày 26/8/2019 của Thanh tra tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh tại Văn bản số 1341/SXD-QLN ngày 15/4/2020, kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo tại Công văn số 1944/UBND-KT ngày 22/04/2020. Theo đó, Công ty Đất Mới phải hoàn thiện thủ tục pháp lý và trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân là ngày 31/12/2020.

Sở đã hướng dẫn Công ty Đất Mới triển khai thực hiện thủ tục để được cấp Giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án theo quy định. Hiện nay,  Công ty đã trình hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở, Sở đang xem xét giải quyết, hạn trả kết quả 19/01/2021.

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc Công ty Đất Mới đẩy nhanh tiến độ triển khai thủ tục pháp lý và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của dự án.

2. Dự án Khu nhà ở công nhân Tân Bình tại phường Tân Bình do Công ty Cổ phần Trung Thành làm chủ đầu tư

Dự án Khu nhà ở công nhân Tân Bình tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tạiCông văn số 3983/UBND-KTN ngày 29/12/2009, dự án đã được UBND thành phố Dĩ An phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 16/11/2005 và Quyết định số 7533/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 với tổng diện tích 70.708m2

Ngày 09/6/2017, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 01/KL-Ttr đề nghị Công ty Cổ phần Trung Thành khẩn trương liên hệ các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định (hiện trạng các hộ dân đã sinh sống ổn định trong dự án).  

Ngày 19/3/2018, Công ty đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất tại Quyết định số 688/QĐ-UBND với diện tích 70.675,5m2 để thực hiện dự án Khu nhà ở công nhân Tân Bình.

Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2561/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đối với dự án Khu nhà ở công nhân Tân Bình. Đến nay, Công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đồng thời, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết. Ngày 23/01/2019, Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh xem xét giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Trung Thành tại văn bản số 267/STC-GCS. Hiện nay, Sở Tài chính đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.  

Theo chức năng nhiệm vụ, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các Sở, ngành liên quan để đôn đốc Công ty đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, hoàn thành cơ sở hạ tầng theo quy hoạch chi tiết được duyệt, đảm bảo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định.

3. Dự án Khu nhà ở thương mại An Trung do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung làm chủ đầu tư

Sở Xây dựng đã có Văn bản số 5266/SXD-QLN ngày 27/12/2019 về báo cáo kết quả kiểm tra dự án Khu nhà ở thương mại An Trung do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung làm chủ đầu tư, báo cáo UBND tỉnh, theo đó, Dự án với quy mô 11,7ha, được phê duyệt quy hoạch từ năm 2007. Đến nay, chủ đầu tư chỉ mới đền bù và được giao đất với diện tích 3,9ha, chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nhưng đã chuyển nhượng cho người dân tự xây dựng nhà. 

Trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 11/UBND-KT ngày 03/01/2020, giao Sở Xây dựng, UBND thành phố Dĩ An triển khai thực hiện.

Ngày 14/02/2020, Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Dĩ An đã tổ chức buổi làm việc với Chủ đầu tư để hướng dẫn các thủ tục liên quan đến việc triển khai dự án. Ngày 27/02/2020, Sở đã báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện theo chỉ đạo tại văn bản số 11/UBND-KT ngày 03/01/2020 [2].

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, hoàn thành cơ sở hạ tầng theo quy hoạch chi tiết được duyệt, đảm bảo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định.

x  
​​​​3​ ​ ​ ​ ​ ​

Sở Giao thông Vận tải

(03 kiến nghị)

4. Cử tri phường Tân Bình, thành phố Dĩ An đề nghị: "Khảo sát, tổ chức lại giao thông tại nút giao nhau giữa Đường Mỹ Phước - Tân Vạn và Đường Cây Da (phường Tân Bình) do UBND thành phố Dĩ An đang thi công công trình "Đường và hệ thống thoát nước đường Cây Da" nên người dân lưu thông vào đoạn đường này phải chạy ngược chiều khoảng 5m rất nguy hiểm."Dự án đường và hệ thống thoát nước đường Cây Da do UBND thành phố Dĩ An làm chủ đầu tư, trong đó có hạng mục thi công cống băng ngang qua đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã cố gắng tổ chức điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông (hệ thống báo hiệu đường bộ tạm thời và người hướng dẫn trực tiếp). Hiện công tác hoàn trả mặt bằng đã hoàn thành, các phương tiện giao thông lưu thông qua nút thông suốt.  

Đã thực

hiện

5. Cử tri Nguyễn Huy Phong, khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát: "Phản ánh hệ thống thoátnước dọc Quốc lộ 13 (đoạn từ cổng Hoàng Gia đến cổng Daewoo) thường xuyên ngập nước, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc cho người dân sống trong khu vực này. Mặc dù người dân đã kiến nghị rất nhiều lần nhưng chưa giải quyết xong. Đề nghị các ngành chức năng xử lý dứt điểm vấn đề trên để đảm bảo sức khỏe cho người dân."

 

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC tại Công văn số 240/Becamex IJC ngày 21/12/2020: "Trên Đại lộ Bình Dương đoạn qua khu vực trên (phải tuyến hướng từ thành phố Thủ Dầu Một đi thị xã Bến Cát) địa hình tự nhiên 02 bên đường dốc xuống Quốc lộ 13 và hiện nay có nhiều đường dân cư đã được bê tông hóa đấu nối vào QL.13, do đó khi trời mưa lượng nước đỗ ra QL.13 lớn gây ra hiện tượng quá tải đối với hệ thống thoát nước dọc QL.13 và có hiện tượng ngập nước cục bộ khi trời đang mưa và sau mưa. Để giải quyết hiện tượng trên Công ty đang thuê đơn vị khảo sát, thiết kế cải tạo lại toàn bộ đoạn cống thoát nước trên. Hiện đơn vị thiết kế đã khảo sát, lập phương án, và hoàn thiện hồ sơ thiết kế thi công. Công ty đã mời thầu và chuẩn bị thi công, thời gian dự kiến thi công trong quý I/2021."x  
6. Cử tri Phan Văn Tài, ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát: "Đề nghị có kế hoạch nạo vét mương thoát nước dọc hai bên tuyến đường ĐT748 để thông thoáng thuận lợi cho việc thoát nước khi trời mưa."Nhằm giải quyết kiến nghị của cử tri,  Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo thực hiện đào mương dọc đường ĐT.748. Đến nay, đã hoàn thành đoạn qua địa phận ấp Kiến Điền (Km8+850 ÷ Km9+000) cuối ấp Kiến An (Km12+000 ÷ Km12+250, Km14+100÷Km14+400, Km14+800÷Km15+400), đoạn qua rừng Kiến An (An Lập - Dầu Tiếng)  (Km17+000÷Km17+600, Km26+000÷ Km26+300).  

Đã thực

hiện

7. Cử tri ấp Đồng Sơn, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng:"Kiến nghị móc mương thoát nước và mở rộng đường ĐT749B."

Về đào mương thoát nước: Công tác xây dựng cống dọc, cống ngang tại các vị trí ngập úng đã được thực hiện hoàn thành cuối tháng 9/2020. Ngoài ra, Sở GTVT đang chỉ đạo đơn vị quản lý bảo trì đường bộ thường xuyên theo dõi, nạo vét ngay các đoạn mương dọc bị bồi lắp.

Về danh mục đầu tư công trung hạn:Ngày 17/10/2019, Sở GTVT đã có Công văn số 3819/SGTVT-KHTC đăng ký Sở Kế hoạch và Đầu tư danh mục đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 (trong đó, có dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.749B). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp các đề xuất kiến nghị của các sở, ngành, địa phương để trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

  

Đã thực

hiện

8. Cử tri xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng: "Kiến nghị tiếp tục nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT749A đoạn qua xã Long Tân vì hiện nay lưu lượng xe lưu thông ngày càng nhiều và diện tích đường quá hẹp gây ra nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này."

- Ngày 17/10/2019, Sở GTVT đã có Công văn số 3819/SGTVT-KHTC đăng ký Sở Kế hoạch và Đầu tư danh mục đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 (trong đó, có dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.749A).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp các đề xuất kiến nghị của các sở, ngành, địa phương để trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

 x 
9. Cử tri Nguyễn Văn Tư, ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng:"Phản ánh đường Quốc lộ 13 đã có cống thoát nước nhưng trước cây xăng Phi Hùng và quán cà phê Gió nước vẫn bị ngập khi trời mưa. Đề nghị các ngành liên quan xem xét xử lý."Ngày 14/12/2020, Sở GTVT đã phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC khảo sát khu vực cây xăng Phi Hùng và quán café Gió và nước nhận thấy vị trí này mặt nhựa bị trũng khoảng 05cm so với cao độ bó vĩa, nên xảy ra ngập nước cục bộ khi mưa. Hiện Công ty đã cắt bó vỉa để đặt ống nước đấu nối vị trí bị ngập nước vào hệ thống cống hộp.x  
4

Sở Tài nguyên và Môi trường

(01 kiến nghị)

10. Cử tri Nguyễn Viết Anh - khu phố 4, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên: Phản ánh năm 2015 ông có mua 01 lô đất dự án của Becamex tọa lạc tại đường NB9-Lo643B (E), khu phố 4, phường Vĩnh Tân nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Ông đã liên hệ chủ đầu tư nhiều lần nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tỉnh sớm xem xét cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình ông.

Ngày 14/7/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3081/STNMT-VP, báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri Nguyễn Viết Anh như sau: Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang thụ lý hồ sơ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thực hiện thủ tục giao đất, điều chỉnh mục đích sử dụng đất đối với dự án Khu nhà ở IJC - Vĩnh Tân tại phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên. Dự kiến đến tháng 12/2020, Chủ đầu tư có thể thực hiện xong việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Ngày 14/9/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy chứng nhận cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Ngày 30/9/2020, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2680/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN, đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục tiếp theo để sớm cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng thuộc dự án Khu nhà ở IJC - Vĩnh Tân theo tiến độ dự kiến nêu trên.

Về phía Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật: để đủ điều kiện thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng Công ty phải phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt. Đối với nội dung này, Công ty đã có Công văn số 186/IJC-KD ngày 30/9/2020 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị kiểm tra cơ sở hạ tầng Khu dân cư Ấp 5 - Vĩnh Tân. Ngày 01/03/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra kết quả đầu tư cơ sở hạ tầng Khu dân cư Ấp 5 - Vĩnh Tân của Công ty. Tuy nhiên, Công ty cần phải bổ sung một số thành phần hồ sơ theo quy định.

Sau khi Công ty cung cấp đầy đủ các thành phần hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có ý kiến về kết quả kiểm tra cơ sở hạ tầng để Công ty thực hiện hồ sơ chuyển nhượng thuộc dự án Khu dân cư Ấp 5 - Vĩnh Tân theo quy định.

x  
5

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(02 kiến nghị)

11. Cử tri phường Thạnh Phước, Phú Chánh, Tân Hiệp, Khánh Bình, thị xã Tân Uyên: Phản ánh dòng chảy suối Cái ngày càng bị thu hẹp, mỗi khi mưa lớn nước thoát không hết, gây ngập úng cục bộ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. Đề nghị tỉnh sớm xem xét có hướng giải quyết.

Tuyến suối Cái bắt nguồn từ sau cống qua đường ĐT742 (gần ngã ba Cổng Xanh), chảy qua địa bàn thị xã Bến Cát, thành phố Thủ Dầu Một, huyện Bắc Tân Uyên và thị xã Tân Uyên rồi đổ ra sông Đồng Nai theo hai nhánh qua cầu Tổng Bảng và cầu Bà Kiên, với tổng chiều dài 30,445km. 

Dự án Nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư. Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020; thời gian chuẩn bị đầu tư 2020-2021, thực hiện đầu tư 2021-2026.

Hiện Ban Quản lý dự án đang trình Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt dự toán vốn chuẩn bị đầu tư. Sau khi dự toán vốn chuẩn bị đầu tư được phê duyệt, Ban Quản lý dự án sẽ triển khai lập dự án và thực hiện các bước tiếp theo quy định, dự kiến năm 2021 sẽ bắt đầu triển khai thực hiện dự án như: Tiến hành kiểm kê, bồi thường giải phóng bằng, lập thiết kế bản vẽ thi công,….

Sau khi dự án Nạo vét, gia cố tuyến suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai hoàn thành (dự kiến năm 2025) sẽ góp phần thoát nước, giảm ngập úng cho khu vực xung quanh dự án, tạo cảnh quan, góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển nông nghiệp nông thôn, bảo vệ môi trường.

x  
12. Cử tri xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng: Bức xúc về tình trạng thiếu nước sạch để sinh hoạt trong những tháng hạn tại một số khu vực trên địa bàn xã. Kiến nghị ngành chức năngcó phương án tức thời để nâng cao công suất, đấu nối mở rộng tuyến ống nước sạch cung cấp đầy đủ cho người dân sử dụng. Kiến nghị đối với từng khu vực cụ thể: Ấp Hòa Thành: Đề nghị mở rộng 02 tuyến nước sạch vào khu vực bến Ba Sang và bến Bà Dung; Ấp Hòa Hiệp: Đề nghị khảo sát để cung cấp nước sạch cho các hộ dân tổ 4 từ nhà ông Trần Văn Sáu đến nhà bà Đào Thị Hùng (khoảng 30 hộ dân); Ấp Hoà Cường:Cung cấp tuyến nước sạch từ sau phòng khám bác sĩ Chín đến nhà ông Quan (thuộc tổ 1); Ấp Hòa Cường, ấp Hòa Thành: Đề nghị đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân tại khu vực 2 ấp vì thời gian gần đây thường xuyên bị cúp nước.

Công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Minh Hòa được đầu tư và đưa vào sử dụng năm 2011. Năm 2016, Trung tâm thực hiện đầu tư mở rộng 10 tuyến ống nhánh với tổng chiều dài 4.473m dẫn vào một số khu dân cư tập trung và khu chợ trên địa bàn xã. Đến năm 2019, Trung tâm tiếp tục mở rộng 04 tuyến nhánh với tổng chiều dài 7.100m dẫn vào các khu dân cư chưa có tuyến ống cấp nước.

Về vấn đề một số hộ dân cuối tuyến bị hụt nước vào giờ cao điểm trong mùa khô hạn: Nguyên nhân do nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn hiện nay ngày càng tăng, mùa khô kéo dài, trong khi nhu cầu sử dụng nước của người dân vượt quá công suất thiết kế của công trình và các hộ dân sử dụng nước tập trung trong các giờ cao điểm, dẫn đến tình trạng thiếu nước cục bộ trên địa bàn ấp Hòa Cường và Hòa Thành. 

Về các tuyến ống cử tri kiến nghị mở rộng tại ấp Hòa Thành, Hòa Hiệp và Hòa Cường, xã Minh Hòa như đã nêu. Ngày 25/6/2020, Trung tâm đã phối hợp với Ủy bản nhân dân xã Minh Hòa thực hiện khảo sát các tuyến đường nêu trên. Kết quả khảo sát: Tổng chiều dài tuyến ống cần mở rộng là 7.030m với 116 hộ dân trên tuyến. 

Khối lượng chiều dài tuyến ống lắp đặt trên các tuyến đường này đã được Trung tâm đưa vào khái toán kinh phí đầu tư dự án Nâng công suất nhà máy, đầu tư thêm tuyến ống cấp nước công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, lắp đường ống truyền tải bổ sung nguồn nước cho xã Minh Hòa (có bao gồm các tuyến mở rộng nêu trên của xã Minh Hòa). Hiện dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị báo cáo nghiên cứu khả thi (Quyết định số 3255/QĐ-UBND, ngày 02/11/2020). Hiện Trung tâm đang tổ chức đấu thầu tư vấn khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự kiến triển khai thi công trong năm 2022.

 x 
​​​​​Phần 2 – Sau kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa IX  ​ ​ ​ ​ ​ ​
​2 ​ ​

Sở Xây dựng

(03 kiến nghị)

1. Cử tri ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng kiến nghị: Dự án Royal Town trước kỳ họp thứ 4 đã được cơ quan tỉnh trả lời là chỉ lấy phần đã đền bù, phần còn lại không lấy… đồng thời sẽ chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định trong quý III/2017. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy văn bản chính thức trả lời cho nhân dân được rõ về dự án nên gây rất nhiều khó khăn cho các hộ dân trong tổ 11, 12, 13, ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên

Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh cho điều chỉnh quy hoạch tại Văn bản số 2653/UBND-KTN ngày 06/6/2019, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP đã cho đo đạc lại ranh giới dự án, khảo sát địa hình khu vực lập quy hoạch. 

Hiện nay, Công ty đã nộp hồ sơ nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Đồng Sổtại UBND huyện Bàu Bàng để thẩm định và phê duyệt (sau cuộc họp thẩm định Quy hoạch chi tiết tại huyện Bàu Bàng), Dự kiến trong tháng 01/2021 UBND huyện Bàu Bàng sẽ phê duyệt.

Sau khi hồ sơ nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết được phê duyệt, Công ty sẽ nộp Hồ sơ đồ án Quy hoạch chi tiết trình UBND huyện Bàu Bàng thẩm định và phê duyệt. Dự kiến, tháng 03/2021 UBND huyện Bàu Bàng sẽ phê duyệt.

(Đối với nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Sở đã có Văn bản số 3390/SXD-VP ngày 03/9/2020 kiến nghị UBND tỉnh xem xét chuyển nội dung cho UBND huyện Bàu Bàng theo dõi tham mưu trả lời kiến nghị cử tri theo thẩm quyền).

x  
2. Cử tri khu phố 5, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một: Phản ánh hiện nay, các tuyến đường ĐX 040, 041, 042 chưa được đấu nối hệ thống cấp nước sinh hoạt. Đề nghị tỉnh xem xét có ý kiến với Công ty Cổ phần nước môi trường Bình Dương để thi công đấu nối hệ thống cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân.

Qua nội dung kiến nghị của cử tri, Sở Xây dựng đã đề nghị Công ty Cổ phần nước môi trường Bình Dương báo cáo kết quả giải quyết. Theo đó, đối với nội dung kiến nghị của cử tri Công ty cam kết sẽ bố trí vốn và đưa vào kế hoạch đầu tư thi công hệ thống cấp nước năm 2021 đối với các tuyến đường ĐX 040, 041, 042 (Theo Báo cáo của Công ty Cổ phần nước Môi trường Bình Dương tại văn bản số 1051/CTN.MT – KH ngày 29/9/2020).

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi và đôn đốc Công ty thực hiện theo tiến độ, nội dung đã cam kết.

x  
3. Cử tri phường An Bình, thành phố Dĩ An: Đề nghị cho biết trách nhiệm của các ngành chức năng có liên quan đến các dự án do Công ty TNHH bất động sản Phú Hồng Thịnh làm chủ đầu tư.Hiện nay, các cơ quan chức năng đang thu thập thông tin đối với các dự án do Công ty TNHH bất động sản Phú Hồng Thịnh làm chủ đầu tư, đến nay chưa có kết luận. Do đó, sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền Sở Xây dựng sẽ cung cấp thông tin về trách nhiệm của các đơn vị có liên quan theo quy định.x  
​​​​​​​​​​​​​​​3 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Sở Giao thông Vận tải

(12 kiến nghị)

4. Cử tri phường An Thạnh, thành phố Thuận An: Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thoát nước Suối Cát - Bưng Bịp thuộc gói thầu số 10 trên địa bàn phường.

Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư.

- Hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 đã được thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2016. 

- Hạng mục kênh (đoạn từ Quốc lộ 13 đến cầu Trắng) đã được thi công hoàn thành vào tháng 3/2020. Riêng đoạn kênh thuộc gói thầu số 10 (K5+643 ÷ K6+165). Hiện Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đang thông qua phương án đền bù đợt I, dự kiến phê duyệt Phương án đền bù trong tháng 1/2021 (khoảng 70% khối lượng đền bù); sau khi bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sẽ triển khai thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý III năm 2022.

x  
5. Cử tri Lê Văn Bưởi, khu phố 4, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một: "Phản ánh Đại lộ Bình Dương đoạn đi qua phường Hiệp An (ngã tư Sở sao), khi trời mưa, nướcmưa thoát không kịp, đọng vũng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đề nghị cơ quan chức năng, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) xem xét có biện pháp khắc phục."Vấn đề thoát nước chậm khi trời mưa có nhiều nguyên nhân như tình trạng đấu nối hạ tầng của đường nhánh vào Quốc lộ 13, tình trạng người dân che lấp miệng thu nước…Để hạn chế tình trạng trên Công ty Becamex IJC sẽ tăng cường công tác vệ sinh miệng thu nước, khai thông hệ thống cống rãnh….  Đã thực hiện
6. Cử tri Phùng Quang Vấn, khu phố 2, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một*: "Phản ánh phần trả lời của Sở Giao thông Vận tải về đường Mỹ Phước - Tân Vạn nhanh xuống cấp do xe container chạy nhiều là chưa thỏa đáng. Đường sử dụng chưa lâu, nhưng lại xuống cấp rất nhiều. Đề nghị tỉnh nên kiểm tra hiện trạng, rà lại việc đầu tư, thiết kế và kỹ thuật thi công của đường Mỹ phước-Tân Vạn, làm rõ việc xuống cấp của đường MPTV, đề ra giải pháp khắc phục cụ thể như thế nào và thông tin đến cử tri được rõ trong đợt tiếp xúc cử tri sau."Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đã bào gọt thảm nhựa bù lún các vệt hằn lún vệt bánh xe sâu có nguy cơ mất ATGT như: Đoạn qua địa bàn thành phố Dĩ An từ Km0+500 đến Km9+900 ; đoạn qua địa bàn thành phố Thuận An từ Km9+900 đến Km16+500; đoạn qua địa bàn thành phố Thủ Dầu Một từ Km 16+500 đến Km25+200  Đã thực hiện
7. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An phản ánh: "Tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn đã được các ngành của tỉnh trả lời chưa đúng vì hiện trạng mặt đường còn rất nhiều hố trâu chưa được sửa chữa, rất nhiều vụ tai nạn xảy ra trong thời gian qua, Công ty Becamex trước khi tiến hành thi công phải dự tính tải trọng để không gây xuống cấp, sụp lún như hiện nay. Thực tế cho thấy đường Mỹ Phước - Tân Vạn do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex thi công rất kém chất lượng, không được bảo trì thường xuyên, gây lãng phí ngân sách của nhà nước, đề nghị các ngành chức năng làm rõ."Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đã bào gọt thảm nhựa bù lún các vệt hằn lún vệt bánh xe sâu có nguy cơ mất ATGT như: Đoạn qua địa bàn thành phố Dĩ An từ Km0+500 đến Km9+900 ; đoạn qua địa bàn thành phố Thuận An từ Km9+900 đến Km16+500; đoạn qua địa bàn thành phố Thủ Dầu Một từ Km 16+500 đến Km25+200  Đã thực hiện
8. Cử tri phường Bình Hòa, thành phố Thuận An*: "Tiếp tục kiến nghị ngành chức năng nghiên cứu bố trí phân luồng giao thông hợp lý tại Trạm thu phí mũi tàu Phú Long để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân."

Dự án cải tạo, mở rộng QL.13 (trong đó, có sắp xếp trạm thu phí tại giao lộ mũi tàu Phú Long) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2020, theo đó, giao lộ mũi tàu Phú Long sẽ được cải tạo và sắp xếp lại các trạm thu phí tại giao lộ này theo hướng thông thoáng hơn, dự kiến triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2021. Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đang trình UBND tỉnh phương án tạm thời di dời trạm thu phí. 

Sở GTVT sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị hữu quan, tham mưu UBND tỉnh tổ chức giao thông tại giao lộ này ở giai đoạn trước mắt và lâu dài.

x  
9. Cử tri phường Bình Hòa, thành phố Thuận An: "Kiến nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng cầu vượt tại ngã tư 550 thuộc tuyến đường ĐT743 để chống ùn tắc giao thông tại khu vực này; đồng thời lắp đặt biển báo hạn chế các phương tiện giao thông vào giờ cao điểm trên tuyến đường Tỉnh lộ 43 (đoạn từ khu phố Đồng An 1 đến khu phố Bình Đáng) để tránh ùn tắc giao thông."

-Về xây dựng cầu vượt tại ngã tư 550: cầu vượt giao lộ ngã tư 550 thuộc dự án Nâng cấp, mở ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù đến giao lộ cầu vượt Sóng Thần đã có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. Theo báo cáo của Tổng Công ty Becamex IDC, hiện Công ty đang mời thầu, dự kiến triển khai thi công trong quý III/2021

-Về đặt biển báo hạn chế các phương tiện giao thông vào giờ cao điểm trên tuyến đường Tỉnh lộ 43 (đoạn từ khu phố Đồng An 1 đến khu phố Bình Đáng): Hiện Phòng Quản lý đô thị thành phố Thuận An đã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức khảo sát, lập dự toán thi công, dự kiến triển khai thi công trong trong quý III/2021.

x  
10. Cử tri phường An Phú, thành phố Thuận An phản ánh: "Kiến nghị xem xét lắp đèn tín hiệu tại giao lộ vào Công ty TNHH Giày Thông Dụng thuộc khu phố 3, vào giờ cao điểm lượng xe lưu thông rất lớn không đảm bảo an toàn giao thông, đề nghị khi nâng cấp, mở rộng đường ĐT743 cần nghiên cứu đảm bảo việc lưu thông khu vực này."Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Công nghiệp – CTCP  đã khảo sát và đang thực hiện thiết kế đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ trên, dự kiến sẽ thi công vào năm 2021. x  
11. Cử tri phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An: "Phản ánh hiện nay trên tuyến đường ĐT743 có rất nhiều các bể lắng dưới hố gas bị hư hỏng, cát lắp đầy. Đề nghị các ngành chức năng quan tâm kiểm tra thường xuyên để kịp thời sửa chữa. Bên cạnh đó,  phản ánh tiến độ thi công đường ĐT743 còn chậm, mặt bằng thi công ngổn ngang, hệ thống chiếu sáng ngưng. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương kiến nghị đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các biện pháp an toàn trong thi công để đảm bảo theo tiến độ và an toàn cho người dân."-   Hiện tại Tổng Công ty Becamex IDC,đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện những vị trí đã bàn giao mặt bằng và di dời hạ tầng (điện trung hạ thế, cấp nước, viễn thông), dự kiến đến ngày 15/06/2021 sẽ hoàn thành (mặt đường, thoát nước), và sẽ tiếp tục thi công sau khi nhận bàn giao mặt bằng những đoạn tuyến còn lại (19 hộ, 01 tổ chức chưa bàn giao)x  
12. Cử tri xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng: "Kiến nghị nâng cấp xe bus tuyến Thủ Dầu Một đi Dầu Tiếng vì một số xe hiện nay đã xuống cấp (xe cũ, không có máy lạnh...)."

Sở Giao thông vận tải đã tham mưu và được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận,phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020" tại  Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 11/7/2018; Trong đó có chính sách hỗ trợ cho các đơn vị đầu tư đổi mới phương tiện, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện môi trường, cụ thể: ngân sách tỉnh hỗ trợ 80% vốn vay để đổi mới 08 phương tiện xe buýt cũ hiện nay trên tuyến xe buýt Thủ Dầu Một – Dầu Tiếng với số tiền 15.680 triệu đồng (tương ứng 80% tổng vốn vay mua mới 8 phương tiện CNG) để doanh nghiệp vay vốn đổi mới phương tiện CNG. Bên cạnh đó, ngân sách tỉnh cũng hỗ trợ 100% lãi suất nếu doanh nghiệp vay vốn mua phương tiện CNG từ Đề án 1881.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên doanh nghiệp khai thác tuyến xe buýt Thủ Dầu Một – Dầu Tiếng chưa mạnh dạn đầu tư đổi mới phương tiện. Trong thời gian tới, Sở GTVT tiếp tục vận động doanh nghiệp vận tải đầu tư đổi mới phương tiện theo chủ trương của UBND tỉnh Bình Dương  tại Quyết định số 1881/QĐ-UBND, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

x  
13. Cử tri Phạm Văn Thu, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng: "Kiến nghị cấp có thẩm quyền khảo sát đường ĐT749C đi Khu Công nghiệp Bàu Bàng qua ấp Long Bình, xã Long Nguyên, nên gắn thêm bảng chỉ dẫn đường đi để người dân đi lại thuận tiện do có quá nhiều nhánh rẽ dễ bị lạc. Sớm đầu tư thi công hệ thống chiếu sáng ĐT749C để người dân đi lại được thuận lợi, an toàn, đã kiến nghị nhiều lần mà vẫn chưa thực hiện."

-Về lắp đặt bảng hướng dẫn đường đi: Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đang lựa chọn nhà thầu, dự kiến thi công trong quý III/2021.

-Về đầu tư thi công hệ thống chiếu sáng: Theo báo cáo của UBND huyện Bàu Bàng tại Công văn số 3726/UBND-TH ngày 19/11/2020: UBND tỉnh đã có Công văn số 579/UBND-KT ngày 13/02/2020, chấp thuận chủ trương nâng cấp, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên ĐT.749c đoạn qua huyện Bàu Bàng. Hiện UBND huyện Bàu Bàng đã giao cho Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực huyện khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng tuyến đường trên. Theo báo cáo của Ban QLDA huyện Bàu Bàng, hiện tại dự án đang trong giai đoạn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự kiến thi công trong tháng 9/2021. 

x  
14. Cử tri Huỳnh Thanh Phong, khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng: "Đề nghị thường xuyên kiểm tra để chỉnh trang lại dải phân cách bị xê dịch (do xảy ra tại nạn giao thông) dọc tuyến đường Quốc lộ 13, để tránh gây nguy hiểm khi lưu thông."Theo báo cáo của Công ty Becamex IJC tại Công văn số 240/BecamexIJC ngày  21/12/2020: Công ty đã tăng cường công tác kiểm tra để cân chỉnh các dải phân cách bê tông bị xe va quẹt làm xê dịch nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tạo Mỹ quan cho tuyến đường. Hiện Công ty đã lập kế hoạch cho kiểm tra và chỉnh sửa hàng tuần.x  
15. Cử tri Trần Phước Cư, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng: "Đề nghị khảo sát ưu tiên thi công làm cống thoát nước đoạn đường dọc Quốc lộ 13 đoạn khu phố Bàu Bàng trước. Hiện nay, do mùa mưa đến đoạn này có nhiều điểm ngập, xe máy lưu thông phải chạy lách ra làn đường ô tô rất nguy hiểm."Theo báo cáo của Công ty Becamex IJC tại Công văn số 240/BecamexIJC ngày  21/12/2020: "Trong năm 2020 Công ty sẽ triển khai thi công các đoạn cống sau: Đoạn qua xã Lai Hưng: Km43+800 đến Km47+000; Đoạn qua chợ Lai Uyên:Km62+000 đến Km63+000; Đoạn qua xã Trừ Văn Thố: Km63+000 đến Km65+355 (trái tuyến)."x  
16. Cử tri Nguyễn Văn Nhỏ, ấp Bình Cơ, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên: "Khu vực cầu Bình Cơ thuộc đường ĐT747a có hệ thống thoát nước quá nhỏ nên khi mưa lớn gây ngập cục bộ trên đoạn đường này, đề nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết."Hệ thống thoát nước dọc ĐT.747a khu vực cầu Bình Cơ thuộc dự án nâng cấp mở rộng ĐT.747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa đến Cổng Xanh do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư mới bàn giao cho Sở GTVT trong năm 2020. Qua khảo sát, Sở GTVT nhận thấy đoạn mương dọc có dốc dọc lớn, nên lượng đất, cát, cây cối đổ về đoạn cống này để chảy ra suối Bình Cơ rất nhiều, nên có tình trạng ngập cục bộ, nhưng khi mưa tạnh nước rút hết. Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị hữu quan rà soát, nạo vét mương dọc, để giải quyết tình trạng ngập cục bộ .x  
17. Cử tri Nguyễn Văn Kỳ, ấp Cây Dừng, xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên: "Hiện nay trên đoạn đường ĐT746 từ ngã tư ấp Cây Dừng đi qua xã Tân Định còn một đoạn chưa được lắp bóng đèn chiếu sáng và cần lắp thêm bóng đèn chiếu sáng trên 02 cây cầu Tổng Nhẫn và cầu Suối Bún. Kiến nghị các cấp chính quyền xem xét giải quyết để buổi tối người dân đi lại cho thuận tiện dễ dàng hơn."Qua báo cáo của Phòng Quản lý đô thị huyện Bắc Tân Uyên, đèn chiếu sáng đoạn đường ĐT.746 đoạn từ Km50+500 đến Km52+700 (từ ngã tư ấp Cây Dừng đi qua xã Tân Định) đã được lắp đặt hoàn thành đưa vào sử dụng và đèn chiếu sáng trên 02 cây cầu Tổng Nhẫn và cầu Suối Bún cũng đã được thay thế, sửa chữa đảm bảo chiếu sáng phục vụ nhân dân.x  
18. Cử tri xã An Lập, huyện Dầu Tiếng: "Kiến nghị lắp đặt cống trên tuyến đường ĐT748 đoạn sau: (1) Đoạn ngay rừng Lịch sử Kiến An do không có cống, mùa mưa nước không thoát được tràn qua đường gây ảnh hưởng cho các hộ dân sinh sống tại khu vực trên; (2) Đoạn ngay ngã 4 xã An Lập ra cầu Phú Bình đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh đầu tư tuyến cống, tuy nhiên chỉ mới làm 01 bên, bên còn lại không có cống thoát nước vào mùa mưa gây ngập."Nhằm giải quyết kiến nghị của cử tri, ngày 16/10/2020, Sở GTVT đã có Công văn số 3964/SGTVT-QLGT, đề nghị UBND xã An Điền- huyện Bến Cát và UBND xã An Lập-huyện Dầu Tiếng hỗ trợ, vận động người dân bàn giao mặt bằng để Sở GTVT tiến hành đào mương dọc. Hiện Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo và hoàn thành công tác đào mương dọc đường ĐT.748. Đến nay, đã hoàn thành đoạn qua địa phận ấp Kiến Điền (Km8+850÷Km9+000) cuối ấp Kiến An (Km12+000÷Km12+250, Km14+100÷Km14+400, Km14+800 ÷  Km15+400); đoạn qua rừng Kiến An thuộc xã An Lập, huyện Dầu Tiếng: Km17+000÷Km17+600, Km26+000÷  Km26+300).x  
19. Cử tri ấp Xóm Bến, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng: "Kiến nghị mặt đường ĐT744 đoạn từ cua nhà mủ đến ngã tư Chú Thai do đơn vị thi công đường nước san lấp không liền gây ra một cái khớp, khi xe chạy qua tạo tiếng động lớn, đề nghị các ngành chức năng xem xét sửa chữa."

Qua kiến nghị của cử tri, Sở GTVT đã rà soát, nhận thấy hiện trạng mặt đường ĐT.744 tại đường cống ngang cua vườn dâu bị lún. Hiện Sở GTVT đã hoàn thành việc sửa chữa mặt đường bị lún tại vị trí trên.

 

 

 

 

 

 

x  
20. Cử tri ấp Xóm Mới, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng: "Kiến nghị ngành chức năng khảo sát lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba đường ĐT744 lối rẽ vào đường ĐH718 đi xã An Lập vì hiện nay các phương tiện giao thông thường xuyên rẽ vào tuyến đường này."Hiện Sở GTVT đang lập hồ sơ lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này, dự kiến phê duyệt và triển khai thi công trong quý IV/2021.x  
​​​​​Nghị quyết số 11/NQ-HĐNĐ ngày 20/7/2017 của HĐND tỉnh ​ ​ ​ ​ ​ ​
​​1 ​ ​ ​

Sở Giao thông Vận tải

(04 kiến nghị)

1. Cử tri khu phố 3, thị trấn Mỹ Phước - thị xã Bến Cát phản ánh đường ĐT.741 đoạn từ Ngã 4 Sở Sao đến phường Hòa Lợi, khi mưa lớn nước ngập, tràn vào nhà dân, kiến nghị ngành chức năng khắc phục.

- Theo hợp đồng dự án BOT đã được ký kết giữa UBND tỉnh và Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG, hệ thống cống dọc, chiếu sáng chỉ được đầu tư trong các khu vực đô thị, đông dân cư; các khu vực còn lại thoát nước dọc bằng mương đất và chảy theo địa hình;

Nhằm giải quyết các kiến nghị của cử tri về đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước, chiếu sáng khu vực ngoài khu đông dân cư, đô thị, Sở GTVT đã tham mưu và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện các hạng mục bổ sung của dự án BOT ĐT.741 tại Công văn số 5301/UBND-KTTH ngày 22/11/2017; đồng thời, đã thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741, tỉnh Bình Dương – phần đầu tư bổ sung tại Công văn số 4741/SGTVT-QLGT ngày 15/10/2018;

 Ngày 09/3/2021, Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG có Công văn 76/VRG, xin ý kiến chỉ đạo về việc lập dự án phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741; ngày 25/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cuộc họp cùng với các Sở, ngành và địa phương hữu quan, theo đó cuộc họp thống nhất đề nghị Chủ đầu tư dự án lập hồ sơ dự án bổ sung theo hướng đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ (thoát nước, cây xanh, chiếu sáng…) dọc 2 bên tuyến, hiện Chủ đầu tư đang hoàn thiện dự án  sẽ trình lại các sở ngành thẩm định trong tháng quý III năm 2021.

x  
2. Cử tri khu dân cư Nam Long, khu phố Hòa Long, thị xã Thuận An đề nghị: "các ngành chức năng quan tâm việc di dời trạm thu phí Mũi Tàu, có giải pháp khắc phục tình trạng giao thông phức tạp này."

Dự án cải tạo, mở rộng QL.13 (trong đó có sắp xếp trạm thu phí tại giao lộ mũi tàu Phú Long) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2020, theo đó, giao lộ mũi tàu Phú Long sẽ được cải tạo và sắp xếp lại các trạm thu phí tại giao lộ này theo hướng thông thoáng hơn, dự kiến triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2021. Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đang trình UBND tỉnh phương án tạm thời di dời trạm thu phí

Sở GTVT sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị hữu quan, tham mưu UBND tỉnh tổ chức giao thông tại giao lộ này ở giai đoạn trước mắt và lâu dài.

x  
3. Cử tri khu phố 1, thị trấn Mỹ Phước phản ánh: "Tuyến đường ĐT.749a, đoạn từ Cầu Quan về hướng xã Long Nguyên đã thực hiện giải tỏa, đền bù nhưng đến nay vẫn chưa thi công; đề nghị ngành chức năng sớm thi công, nâng cấp mở rộng tuyến đường trên nhằm phục vụ việc đi lại cho người dân."

Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường từ Kho bạc Bến Cát đến Cầu Quan, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Hiện do tổng mức đầu tư dự án tăng (do tiền đền bù tăng), phải điều chỉnh lại dự án, hiện Sở Xây dựng đang trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án công trình trên.

Dự kiến tiến độ thực hiện:

- Chuẩn bị đầu tư: 2017-2019;

- Thực hiện dự án: 2019-2022.

 

 x 
4. Cử tri các xã Tân Bình, Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên phản ánh:"đường ĐT.747, đoạn ngã 5 gần vòng xoay Cổng Xanh tình hình giao thông rất phức tạp, lượng xe lưu thông qua lại nhiều, đặc biệt là các xe có tải trọng lớn nhưng tại ngã 5 không có đèn tín hiệu giao thông nên thường xuyên xảy ra TNGT, người dân không an tâm khi lưu thông qua đoạn đường trên; kiến nghị các ngành chức năng có biện pháp xử lý."

Công trình cải tạo giao lộ ĐT.742 và ĐT.747a đã được Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh có lệnh khởi công số 15/LKC-QLDA ngày 27/12/2019, thời gian thi công là 300 ngày. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, hiện công trình đã nhận bàn giao mặt bằng đợt 1, dự kiến khởi công trong tháng 5/2021. 

 

x  
​​​​​Trước kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh khóa IX ​ ​ ​ ​ ​ ​
1

Sở Giao thông Vận tải

(01 kiến nghị)

1.    Cử tri xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên kiến nghị: "Đoạn đường ĐT.741 khu vực tượng đài liệt sĩ và trung tâm VHTT xã không có hệ thống cống thoát nước, gây ngập úng, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân và hư hỏng công trình, kiến nghị trang bị hệ thống thoát nước."

 

 

 

 

 

 

 

- Theo hợp đồng dự án BOT đã được ký kết giữa UBND tỉnh và Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG, hệ thống cống dọc, chiếu sáng chỉ được đầu tư trong các khu vực đô thị, đông dân cư; các khu vực còn lại thoát nước dọc bằng mương đất và chảy theo địa hình;

   Nhằm giải quyết các kiến nghị của cử tri về đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước, chiếu sáng khu vực ngoài khu đông dân cư, đô thị, Sở GTVT đã tham mưu và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện các hạng mục bổ sung của dự án BOT ĐT.741 tại Công văn số 5301/UBND-KTTH ngày 22/11/2017; đồng thời, đã thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741, tỉnh Bình Dương – phần đầu tư bổ sung tại Công văn số 4741/SGTVT-QLGT ngày 15/10/2018;

Ngày 09/3/2021, Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG có Công văn 76/VRG, xin ý kiến chỉ đạo về việc lập dự án phần đầu tư bổ sung đường ĐT.741; ngày 25/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cuộc họp cùng với các Sở, ngành và địa phương hữu quan, theo đó cuộc họp thống nhất đề nghị Chủ đầu tư dự án lập hồ sơ dự án bổ sung theo hướng đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ (thoát nước, cây xanh, chiếu sáng…) dọc 2 bên tuyến, hiện Chủ đầu tư đang hoàn thiện dự án  sẽ trình lại các sở ngành thẩm định trong tháng quý III năm 2021.

x  
​​2 ​ ​  ​

Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh

(03 kiến nghị)

1. Cử tri khu phố 8, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Tình trạng khu vực khu phố 8 thường xuyên bị ngập nặng khi trời mưa do địa hình trũng và suối Bưng Biệp hiện nay thoát nước rất chậm. Kiến nghị các ngành chức năng sớm thi công dự án thoát nước Suối Bưng Biệp.Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát đã được triển khai thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 vào năm 2016. Đoạn kênh từ QL13 đến Cầu Trắng đã được thi công hoàn thành vào tháng 9/2019. Hạng mục cống thoát nước qua đường Hồ Văn Mên trên kênh suối Con tại Km0+388 đã thi công được 98% khối lượng. Riêng đoạn 10 (từ Cầu Trắng đến rạch Bà Lụa) hiện nay Trung tâm Phát triển Qũy đất thành phố Thuận An đang triển khai công tác đền bù, giải tỏa, dự kiến bàn giao mặt bằng trong Quý II/2021. Dự kiến công trình triển khai thi công và hoàn thành vào Quý III/2022.x  
2. Cử tri phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An phản ánh: Hiện nay còn một đoạn tuyến đê bao sông Sài Gòn tại khu phố Bình Đức 1, phường Lái Thiêu (trước đây do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) chưa được đầu tư hoàn chỉnh và đây là điểm sạt lỡ nguy hiểm, đề nghị có hướng khắc phục đảm bảo an toàn cho người dân.Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đang tổ chức thi công hạng mục khắc phục, gia cố sạt lỡ đạt 90,38% khối lượng thực hiện. Trong đó đã thi công xong phần tường kè, hệ thống cống thoát nước, thảm  bê tông nhựa, lát gạch vỉa hè, lắp đặt lan can và  đèn điện chiếu sáng  đảm bảo an toàn giao thông và an toàn cho người dân. Riêng phần thảm đá dưới lòng sông dự kiến hoàn thành vào cuối Quý I/2021.x  
3. Cử tri xã Phú An, thị xã Bến Cát phản ánh: Đề nghị lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, biển báo, vạch đường dành cho người đi bộ trên khu vực ngã 3, ngã 4, trường học … thuộc đường ĐT744.Hệ thống đèn tín hiệu giao thông, biển báo, sơn đường trên ĐT744 đoạn từ Km12+00 đến Km32+00 đã được thi công hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Đã được nghiệm thu hoàn thành ngày 29/9/2020. Ý kiến của cử tri, Ban sẽ đề xuất với cơ quan quản lý chuyên ngành về vấn đề này.  Đã thực hiện
​​​​​Sau kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh khóa IX​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
1

Sở Giao thông Vận tải

(02 kiến nghị)

1. Cử tri xã An Tây đề nghị: "Lắp đặt dải phân cách trên tuyến ĐT.744 đoạn từ ngã tư Thùng Thơ đến ngã ba Rạch Bắp để hạn chế tai nạn giao thông"

Qua báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, hiện việc lặp đặt dải phân cách đã thi công hoàn thành, đang tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng.

 

 

 

x  
2. Cử tri ấp Tân Trạch, xã Bạch Đằng tiếp tục kiến nghị "Tỉnh nhanh chóng xây dựng cây cầu bắc qua sông Đồng Nai, nối từ xã Bạch Đằng qua xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, đây là ước muốn và mong chờ của nhân dân xã Bạch Đằng nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đi lại và giao thương hàng hóa được thuận lợi hơn."

Dự án: Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2) đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 24/9/2019, thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2021. Hiện chủ đầu tư dự án (Ban QLDA Đầu tư XD tỉnh) đang hoàn thiện để trình Sở Giao thông vận tải thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.

 

   
​​​​​Phần 3 - Trước kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh khóa IX (01 kiến nghị) ​ ​ ​ ​ ​ ​
​​​1 ​ ​ ​ ​

Sở Giao thông Vận tải

(05 kiến nghị)

1. Cử tri phường An Phú, thị xã Thuận An đề nghị: "Kiểm tra, xử lý ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn (đoạn giao cắt với đường đi Phú Lợi."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện tình hình giao thông tại giao lộ đường Mỹ Phước – Tân Vạn và đường Phú Lợi đã được giải quyết cơ bản sau khi mở làn rẽ trái trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn

 

  

Đã thực hiện

 

2. Cử tri khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên phản ánh: "Việc thi công Công trình đường ĐT747b đoạn từ cầu Khánh Vân đến vòng xoay cây xăng Kim Hằng không đồng bộ, tiến độ thực hiện quá chậm, chỗ rộng, chỗ hẹp, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông."

 

 

 

Theo báo cáo của Tổng Công ty Becamex IDC, ĐT.747b đoạn từ cầu Khánh Vân đến cây xăng Kim Hằng đã thi công mở rộng mặt đường đủ 06 làn xe, đảm bảo giao thông được thông suốt. Tuy nhiên, đoạn tuyến này còn vướng 01 hộ (Trần Văn Hai) không cho thảm bê tông nhựa nóng, mặc dù đã thi công hoàn chỉnh nền đá cấp phối 0x4.

Để sớm hoàn thành toàn dự án, Sở GTVT kiến nghị UBND thị xã Tân Uyên tiếp tục chỉ đạo các bộ phận hữu quan tiếp tục vận động hộ dân trên, bàn giao mặt bằng để Công ty Becamex IDC tổ chức thi công hoàn thành.

x  
3. Cử tri khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên phản ánh: "Đơn vị thi công Công trình đường ĐT747b đoạn từ cầu Khánh Vân đến vòng xoay cây xăng Kim Hằng đặt các ống thoát nước ngang qua mặt đường (gần Cổng Công ty cổ phần Lydan) không đúng với các vị trí mương, suối thoát nước cũ gây ngập úng, đất đá tràn xuống ruộng của người dân hai bên đường nói chung và ruộng của ông nói riêng, không canh tác được; đề nghị ngành chức năng sớm giải quyết để người dân tiếp tục canh tác."Theo báo cáo của Tổng Công ty Becamex IDC tại Công văn số 842/2020/CV/IDC-KLH ngày 08/12/2020: Hiện nay, đường ĐT.747B đã thi công xong hệ thống cống dọc thoát nước mưa và hoàn thiện mặt đường nhựa. Tuy nhiên tại vị trí cống ngang Km7+073 chưa có mặt bằng thi công phía hạ lưu và đoạn cống D1800 bên trái tuyến tại Km6+063 ra cửa xả chưa được địa phương bàn giao mặt bằng để thi công cửa xả đấu nối ra mương thoát nước hiện hữu (gần cổng Công ty CP Lydan). Sở GTVT kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Tân Uyên yêu cầu các đơn vị hữu quan thực hiện giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho Tổng Công ty Becamex IDC  tổ chức triển khai thi công.x  
4. Cử tri các xã Thanh Tuyền, Thanh An, Định Thành, Định An, Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng: "Đề nghị lắp đặt hệ thống phản quang dọc 02 bên tuyến đường ĐT744 từ cầu Cần Nôm đến khu dân cư ấp Bến Tranh, xã Thanh An."Hệ thống biển báo giao thông tuyến đường ĐT.744 đoạn từ cầu Cần Nôm đến khu dân cư ấp Bến Tranh, xã Thanh An đã được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đầu tư cùng với hạng mục dãy phân cách giữa. Qua báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, hiện đã thi công hoàn thành, đang tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng.  Đã thực hiện
5. Cử tri các xã Tân Mỹ, Thường Tân, Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên tiếp tục kiến nghị: "Tuyến đường ĐT746 sau khi được sửa chữa, nâng cấp, làm mương thoát nước dọc hai bên đường nhưng không có chỗ để nước thoát gây ngập nước, đọng nước và ô nhiễm, đường bị thu hẹp do làm mương thoát nước làm mất lề đường, gây khó khăn khi lưu thông, dễ xảy ra tai nạn giao thông."

- Về hệ thống thoát dọc 02 bên đường ĐT.746 phần lớn là mương đất, thời gian qua, Sở GTVT thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy để đảm bảo thoát nước mặt đường. Hiện Sở GTVT đã hoàn thành công trình: duy tu, sửa chữa ĐT.746 năm 2020, trong đó có hạng mục nạo vét mương dọc 02 bên.

Để giải quyết thoát nước dọc 02 bên ĐT.746 được đồng bộ, Sở GTVT đã tham mưu và được UBND tỉnh thống nhất giao Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư dự án nâng cấp đường ĐT.746 đoạn từ Cầu Gõ đến bến đò Hiếu Liêm (bao gồm đầu tư hệ thống thoát nước dọc 02 bên); Hiện Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đã trình Sở GTVT thẩm định dự án, dự kiến thời gian thực hiện: Năm 2021-2025.

x  
2  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(02 kiến nghị)

6. Cử tri khu phố 7, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh và đề nghị: Hiện nay Đại lộ Bình Dương khu vực suối Cát thường xuyên bị ngập nước khi trời mưa, đề nghị ngành chức năng sớm khắc phục.

Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư.

- Hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 đã được thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2016. 

- Hạng mục kênh (đoạn từ Quốc lộ 13 đến cầu Trắng) đã được thi công hoàn thành vào tháng 3/2020. Riêng đoạn kênh từ cầu Trắng đến rạch Bà Lụa thuộc gói thầu số 10 (K5+643 ÷ K6+165). Hiện Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đang thông qua phương án đền bù đợt I, dự kiến phê duyệt Phương án đền bù trong tháng 1/2021 (khoảng 70% khối lượng đền bù); sau khi bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sẽ triển khai thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý III năm 2022.

Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề ngập úng trên Đại lộ Bình Dương khu vực suối Cát phải giải quyết vấn đề đầu tư tuyến suối Con. Giai đoạn hiện nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đang triển khai thi công hạng mục cống thoát nước qua đường Hồ Văn Mên trên kênh suối Con tại Km0+388, đạt 98% khối lượng, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý I năm 2021.

x  
7. Cử tri khu phố 8, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Tình trạng khu vực khu phố 8 thường xuyên bị ngập nặng khi trời mưa do địa hình trũng và suối Bưng Biệp hiện nay thoát nước rất chậm. Kiến nghị các ngành chức năng sớm thi công dự án thoát nước Suối Bưng Biệp.Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát đã được triển khai thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 vào năm 2016. Đoạn kênh từ QL13 đến Cầu Trắng đã được thi công hoàn thành vào tháng 9/2019. Hạng mục cống thoát nước qua đường Hồ Văn Mên trên kênh suối Con tại Km0+388 đã thi công được 98% khối lượng. Riêng đoạn 10 (từ Cầu Trắng đến rạch Bà Lụa) hiện nay Trung tâm Phát triển Qũy đất thành phố Thuận An đang triển khai công tác đền bù, giải tỏa, dự kiến bàn giao mặt bằng trong Quý II/2021. Dự kiến công trình triển khai thi công và hoàn thành vào Quý III/2022. x 
​​​​​Sau kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh khóa IX ​ ​ ​ ​ ​ ​
1

Sở Giao thông Vận tải

(01 kiến nghị)

1. Cử tri ấp Phú Thọ, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên phản ánh: "Đoạn đường ĐT742 đoạn từ xã Phú Chánh đến ngã ba Cổng xanh, đường quá hẹp xe container chạy với tốc độ cao, nhất là đoạn qua xã Phú Chánh gần cổng trường Tiểu học, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng có kế hoạch nâng cấp mở rộng, tạo điều kiện cho người dân đi lại được an toàn và dễ dàng hơn."UBND tỉnh đả có Công văn số 1958/UBND-KTTH ngày 03/5/2019 chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT.742 đoạn qua thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên từ Ban QLDA ĐT Xây dựng tỉnh sang UBND thị xã Tân Uyên. Hiện Báo cáo tiền khả thi của dự án đã cơ bản hoàn chỉnh, UBND thị xã Tân Uyên dự kiến trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, do để có đủ cơ sở pháp lý lập Báo cáo tiền khả thi, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; đồng thời đảm bảo phù hợp với quy định theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, UBND thị xã Tân Uyên đã có Tờ trình số 1594/TTr-UBND ngày 04/5/2020, trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận giao nhiệm vụ cho UBND thị xã Tân Uyên làm chủ đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.742 đoạn qua thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên.x  
​​​​​Phần 4 - Trước kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh khóa IX ​ ​ ​ ​ ​ ​
1

Sở Giao thông Vận tải

(01 kiến nghị)

1. Cử tri xã Phú An, thị xã Bến Cát kiến nghị:

"-  Lắp đặt cống thoát nước dọc 02 bên đường ĐT744, sửa chữa, dặm vá tuyến đường ĐT744, vì hiện nay tuyến đường đã xuống cấp và có nhiều hố, ổ gà ảnh hưởng khi người dân lưu thông.

-  Xem xét tháo dỡ dãy phân cách tuyến đường ĐT744 đoạn từ ngã tư Phú Thứ đến ngã ba đường nhựa vào nhà nghỉ Phú An."

Về sửa chữa, dặm vá tuyến đường ĐT.744: Sở GTVT đã khắc phục các hư hỏng trên ĐT.744.

Về tháo dỡ dãy phân cách tuyến đường ĐT.744 đoạn từ ngã tư Phú Thứ đến ngã ba đường nhựa vào nhà nghỉ Phú An: Hiện tại, việc bố trí dãy phân cách như trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện giao thông ra vào đường vào nhà nghỉ Phú An, chưa có dấu hiệu mất an toàn giao thông. Sở GTVT rất mong cử tri thống nhất, đồng tình với việc bố trí dãy phân cách trên ĐT.744 như hiện tại.

- Lắp đặt cống thoát nước dọc 2 bên đường ĐT.744: UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT.744 đoạn qua xã An Tây, Phú An, thị xã Bến Cát. Hiện Ban Quản lý dự án tỉnh đang lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. 

x  
2

Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh

(01 kiến nghị)

2. Cử tri khu phố 7, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát khi trời mua thường xuyên ngập nước, đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát đã được triển khai thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 vào năm 2016. Đoạn kênh từ QL13 đến Cầu Trắng đã được thi công hoàn thành vào tháng 9/2019. Hạng mục cống thoát nước qua đường Hồ Văn Mên trên kênh suối Con tại Km0+388 đã thi công được 98% khối lượng. Riêng đoạn 10 (từ Cầu Trắng đến rạch Bà Lụa) hiện nay Trung tâm Phát triển Qũy đất thành phố Thuận An đang triển khai công tác đền bù, giải tỏa, dự kiến bàn giao mặt bằng trong Quý II/2021. Dự kiến công trình triển khai thi công và hoàn thành vào Quý III/2022. x 
​​​​​Phần 5 - Sau kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh khóa IX (01 kiến nghị) ​ ​ ​ ​ ​ ​
1

Sở Giao thông Vận tải

(02 kiến nghị)

1. Cử tri ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát kiến nghị: "Ngành chức năng xem xét kẻ lại vạch sơn đường ĐT.744."Vạch sơn đường trên ĐT.744 đã được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đầu tư cùng với hạng mục dãy phân cách giữa. Qua báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, hiện đã thi công hoàn thành, đang tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng.x Đã thực hiện
2. Cử tri ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng phản ánh: "Tình trạng nước ngập hai bên đường Quốc lộ 13 gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống nhân dân và gây tai nạn giao thông nhiều năm nay. Cử tri kiến nghị nhưng chưa được khắc phục. Đề nghị các ngành chức năng cho biết hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 13 hướng từ ngã 3 Trừ Văn Thố đến cầu Tham Rớt có làm hay không và thời gian thực hiện."Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC tại Công văn số 240/Becamex IJC ngày 21/12/2020, hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 13 đoạn từ ngã 3 Trừ Văn Thố đến cầu Tham Rớt đã thi công năm 2019 (thi công bên phải tuyến). Hiện Công ty đang thi công tiếp hệ thống cống dọc bên trái tuyến.x Đã thực hiện
​​2 ​ ​ ​

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(04 kiến nghị)

3. Đường xá của Khu di tích lịch sử Chiến khu Đ có nhiều đoạn xuống cấp, cần quan tâm duy tu và sửa chữa. Bên cạnh đó tiếp tục đầu tư các hạng mục để nhanh chóng hoàn thành và đưa khu di tích đi vào hoạt động.

- Hiện nay Ban QLDA đầu tư xây tỉnh đang tiến hành lập các thủ tục trình cấp thẩm quyền phê duyệt để thực hiện khắc phục, sửa chữa đoạn đường xuống cấp. Bên cạch đó, tiếp tục đầu tư các hạng mục Hạng tầng kỹ thuật…để nhanh chóng hoàn thành và đưa khu di tích đi vào hoạt động.

- UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư công trình Trưng bày mỹ thuật Khu di tích. Hiện nay, công trình đang trong giai đoạn thi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý IV/2021.

x  
4. Cử tri xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên đề nghị ngành chức năng bổ sung tên các mẹ Việt Nam Anh Hùng, các anh hùng liệt sĩ, người có công vào Ngân hàng tên đường của địa phương và cho phép xã, phường được đặt tên đường là những tên người này.

Để tạo sự thống nhất và đồng bộ trong việc đặt tên, đổi tên đường trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, cập nhật và bổ sung Danh mục tên đường và xây dựng Ngân hàng dữ liệu tên đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong đó, riêng thị xã Tân Uyên có 35 tên nhân vật, sự kiện, địa danh trên địa bàn được cập nhật, bổ sung (14 tên là địa danh, 08 tên là di tích, 12 tên nhân vật lịch sử trong đó có 10 tên bà mẹ Việt Nam anh hùng, 01 tên sự kiện tiêu biểu). Đến nay, việc cập nhật, bổ sung đã được hoàn chỉnh và dự kiến sẽ trình UBND tỉnh tỉnh phê duyệt vào tháng 9/2021. 

Trên cơ sở Danh mục tên đường và xây dựng Ngân hàng dữ liệu tên đường trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt, các địa phương sẽ có cơ sở để đặt tên, đổi tên đường trên địa bàn theo đúng tiêu chí quy định, trong đó có việc lấy tên các mẹ Việt Nam Anh Hùng, các anh hùng liệt sĩ, người có công. 

x  

5. Nội dung 1: Cử tri xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên phản ánh: 

+ Xã Thạnh Hội có Di chỉ Khảo cổ Cù Lao Rùa được xếp hạng cấp quốc gia. 

+ Người dân trong xã rất tự hào, nhưng thực tế không biết các hiện vật đó như thế nào? 

+ Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ngành văn hóa cho phục chế lại các hiện vật và trưng bày tại địa phương cho nhân dân được biết và phục vụ cho phát triển du lịch sau này, (báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12-HĐND tỉnh khóa IX).

- Nội dung 2: cử tri Mai Sông Bé - ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho phép phục dựng, phục chế lại các sản phẩm khảo cổ học khu di tích quốc gia Cù Lao Rùa để có cơ sở tuyên truyền cho nhân dân về giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương; đồng thời kiến nghị xem xét việc định hướng phát triển du lịch xã Thạnh Hội gắn liền với đào tạo nghề cho nhân dân phục vụ du lịch sinh thái ở địa phương, (kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 17-HĐND tỉnh khóa IX)

Sở đang hoàn thành Báo cáo đánh giá kết quả triển khai Đề án "Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020". Dự kiến vào năm 2022, Sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030". Trong đó, có đề xuất Dự án phát huy di tích Cù Lao Rùa. Hiện nay, Sở đang thực hiện Quyết định số 1333/QĐ-BVHTTDL ngày 14/4/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khai quật khảo cổ tại di tích Cù Lao Rùa thuộc xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Việc tổ chức khai quật nhằm tiếp tục nghiên cứu và làm rõ giá trị khoa học trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, giao lưu văn hóa,… qua  đó giúp cho việc nhận diện toàn diện hơn về đời sống của cộng đồng - chủ nhân di tích góp phần đầy đủ cứ liệu khoa học và phát huy giá trị di tích trong thời gian tới.x  
 6. Cử tri xã An Sơn - Thuận An "Tỉnh kêu gọi nhà đầu tư để làm điểm du lịch sinh thái cho bà con xã An Sơn có hướng phát triển kinh tế, kết hợp du lịch tâm linh tại các Đình, Chùa trên địa bàn xã".

1. Xã An Sơn là một trong các xã, phường thuộc thành phố Thuận An đã phát triển du lịch sinh thái miệt vườn với thương hiệu "miệt vườn Lái Thiêu" nổi tiếng từ lâu. Trong năm 2019, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4352/KH-UBND ngày 28/8/2019 về "Phát triển tuyến và các sản phẩm du lịch đường sông trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" nhằm định hướng và phát triển du lịch ven sông trên địa bàn tỉnh trong đó có xã An Sơn. Ngày 30/12/2019 phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài Nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch liên Sở số 108/KH-SVHTTDL-SGTVT-STNMT "Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 4352/KH-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh; theo kế hoạch thì địa bàn xã An Sơn đầu tư xây dựng mới Bến Rạch Sơn trên sông Sài Gòn, quy mô bến loại II, Bến hành khách kết hợp phục vụ vui chơi giải trí, tham quan thưởng ngoạn các vườn cây ăn trái, kết hợp tham quan các di sản văn hóa, làng nghề truyền thống trên địa bàn (thời gian thực hiện giai đoạn 2021-2025), trong đó giao UBND thành phố Thuận An chủ trì phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện. Trong thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp các ngành theo dõi tiến độ, đôn đốc, đề nghị UBND thành phố Thuận An bố trí kinh phí sớm triển khai thực hiện theo tiến độ Kế hoạch đã đề ra.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 về việc phê duyệt Dự án "Phát triển vườn cây ăn quả đặc sản gắn với du lịch sinh thái vùng phía Nam tỉnh Bình Dương", giai đoạn triển khai 2020 – 2022; theo đó sẽ tập trung xây dựng các mô hình phát triển vườn cây ăn quả đặc sản gắn với du lịch sinh thái, nhằm tăng thu nhập cho nhà vườn và quảng bá du lịch sinh thái vùng phía Nam tỉnh Bình Dương trong đó có xã An Sơn (HTX An Sơn).

3. Để hỗ trợ các hộ dân xã An Sơn mời gọi các nhà đâu tư phát triển du lịch trên địa bàn xã. Ngày 20/02/2020 Sở chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thuận An và UBND xã An Sơn đã găp gỡ, trao đổi trực tiếp với các chủ nhà vườn trên địa bàn xã An Sơn để định hướng phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn xã trong thời gian tới. Sở đã lắng nghe, tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các hộ dân và trực tiếp khảo sát một số nhà vườn; Đồng thời Sở đã mời gọi các nhà đầu tư đi khảo sát thực tế tại một số nhà vườn, tuy nhiên do các nhà vườn trên địa bàn xã có quy mô diện tích nhỏ, vị trí nằm cách xa nhau và chưa thống nhất việc xã hội hóa đầu tư của các chủ đầu tư trong việc phát triển du lịch sinh thái. Do đó, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành và nhà đầu tư nghiên cứu thêm giải pháp để định hướng phát triển du lịch cho xã An Sơn. Trong thời gian tới Sở phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố nghiên cứu tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành các Đề án, kế hoạch… để phát triển du lịch nói chung và du lịch sinh thái khu vực Thuận An, An Sơn nói riêng (hiện Sở đang phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng Đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt vào quý II/2021).

x  
​​​​​Trước kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa IX ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
1

Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh

(01 kiến nghị)

1. Cử tri khu phố 3A, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát kiến nghị:Ngành chức năng sớm hoàn thiện Bệnh viện 1.500 giường và đưa vào sử dụng nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

- Dự án Bệnh viện đa khoa 1.500 giường là 01 trong 09 dự án thành phần thuộc Khu Quy hoạch chi tiết TL 1/500, có kết nối với nhau trong quá trình nghiệm thu, chạy thử, vận hành và bảo vệ môi trường khi đi vào hoạt động. Hiện tại toàn bộ trung tâm kỹ thuật của dự án thuộc phạm vi dự án Khối Kỹ thuật trung tâm và Nhà quàn (tiến độ dự kiến hoàn thành đến 30/9/2021) và việc đấu nối hệ thống thoát nước thải vào Trạm xử lý nước thải (đang tổ chức đấu thầu thi công). Để dự án Bệnh viện đa khoa 1.500 giường nghiệm thu, chạy thử và vận hành trước khi đưa vào sử dụng thì phải được kết nối đồng bộ với các dự án có liên quan.

- Hiện nay công trình đã thi công được 80% khối lượng theo hợp đồng đã được ký kết, phần khối lượng còn lại được triển khai thi công và hoàn thành trong năm 2021.

x  
​​​​​Phần 6 – Sau kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khóa IX  ​ ​ ​ ​ ​ ​
1

Sở Giao thông Vận tải

(01 kiến nghị)

1. Cử tri các xã Minh Thạnh, Định Thành, Long Tân, Thanh Tuyền, An Lập, huyện Dầu Tiếng kiến nghị: "Nâng cấp mở rộng đối với các tuyến đường cụ thể đường ĐT744 đoạn qua xã Định Thành, ĐT749B đoạn qua xã Minh Thạnh và ĐT749A đoạn qua xã Long Tân, đường ĐT749D đoạn từ ngã tư Chú Thai, xã Thanh Tuyền giáp đường ĐT744 đến xã An Lập để đảm bảo lưu lượng tham gia giao thông hiện nay"

Sở GTVT đã có Công văn số 3819/SGTVT-KHTC đăng ký Sở Kế hoạch và Đầu tư danh mục đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 (trong đó có dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.744 đoạn qua xã Định Thành  ĐT749B đoạn qua xã Minh Thạnh và ĐT749A đoạn qua xã Long Tân).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp các đề xuất kiến nghị của các sở, ngành, địa phương để trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

  - Riêng tuyến đường ĐT.749D (đoạn từ ngã tư Chú Thai, xã Thanh Tuyền giáp đường ĐT744 đến xã An Lập) mới được nâng cấp từ đường huyện lên đường tỉnh, Sở GTVT sẽ rà soát lưu lượng phương tiện lưu thông, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, bổ sung vào danh  mục đầu tư trung hạn giai đoạn tới.

x  
2. Cử tri khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng đề nghị: "Các ngành chức năng khai thông các cống ngang qua Quốc lộ 13 đoạn từ Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng đến khu vực khu phố Đồng Sổ. Hiện nay, có một số cống bị người dân lấp và một số cống lúc thi công làm đường chủ đầu tư lấp. Tại khu vực này, dân cư tập trung đông hai bên đường, vào mùa mưa nước không thoát được gây ngập úng cục bộ, ô nhiễm môi trường và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông."

Về ngập úng cục bộ trên QL.13 đoạn từ Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng đến khu vực khu phố Đồng Sổ: Thời gian qua, Công ty Becamex IJC đã phối hợp với UBND thị trấn Lai Uyên khảo sát, khắc phục. Tuy nhiên, hạ lưu các cống  ngang trên đoạn tuyến này nằm trong phần đất của người dân. Để giải quyết tình trạng trên, Tổng Công ty Becamex IDC đã tham mưu bổ sung đầu tư cống dọc trên đoạn tuyến này vào dự án cải tạo Quốc lộ 13 và được UBND tỉnh thống nhất và phê duyệt dự án đầu tư cải tạo, mở rộng QL.13 tại Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2020, theo đó, dự kiến thời gian triển khai trong giai đoạn 2020 – 2021.

 - Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 được đầu tư theo phương thức PPP, do vậy, Sở GTVT có Tờ trình số 1182/BC-SGTVT ngày 03/4/2020 về việc tham mưu thực hiện công tác lựa chọn nhà đầu tư và được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 1799/UBND-KT ngày 14/4/2020, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở GTVT tham mưu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư  để sớm triển khai thực hiện dự án dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13.

   
1

Sở Nông nghiệp và PTNT

(01 kiến nghị)

3. Cử tri khu phố 4, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Mộtkiến nghị: Sớm đầu tư hoàn thành Dự án trục thoát nước suối Giữa để không gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Dự án Trục thoát nước suối Giữa được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư.

- Hạng mục rạch suối Giữa (Từ đường Mỹ Phước - Tân Vạn đến Quốc lộ 13) đã được Chủ đầu tư thi công hoàn thành. 

- Riêng hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 tại Trạm thu phí suối Giữa, UBND tỉnh giao cho Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện trong dự án BOT Quốc lộ 13 (Văn bản số 2144/UBND-KTTH ngày 22/5/2018).  

- Đoạn hạ lưu và hạng mục còn lại của dự án tạm hoãn theo Công văn 2581/UBND-KTTH ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ngày 18/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 4025/UBND-KT chấp thuận thực hiện dự án Trục thoát nước suối Giữa (đoạn từ sau Trạm thu phí đến cầu Bà Cô bao gồm cả rạch Bưng Cầu trên cở sở là dự án mới, thực hiện theo Luật Đầu tư công năm 2019 và giao Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư. Hiện Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo góp ý của các Sở, ngành và trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và phê duyệt (Tờ trình số 938/TTr-BQL ngày 14/12/2020).

  Sau khi dự án được phê duyệt, Ban Quản lý dự án sẽ tổ chức các công việc tiếp theo như: Lập thiết kế bản vẽ thi công, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu thi công. Dự kiến khởi công vào năm 2022 và hoàn thành dự án trong năm 2024.

Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT sẽ nghiên cứu tham mưu cải tiến, rút ngắn thời gian thẩm định dự án theo tinh thần Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 nhưng vẫn đảm bảo đúng trình tự thủ tục quy định để triển khai thi công trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian chờ triển khai thi công, để giải quyết yêu cầu tiêu thoát nước chống ngập úng bảo vệ tài sản của người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một thường xuyên kiểm tra, thực hiện nạo vét khai thông dòng chảy và gia cố bờ tạm thời các đoạn xung yếu hai bên tuyến suối Giữa, rạch Bưng Cầu.

x  
4. Cử tri phường Hưng Định, thị xã Thuận An đề nghị: Đẩy nhanh tiến độ thi công rạch Chòm Sao - SuốiĐờn để tránh một số đoạn bị ngập sâu khi trời mưa và đề nghị ngành chức năng yêu cầu đơn vị thi công thường xuyên tổ chức nạo vét, khai thông đường nước sau mưa để tránh ngập úng.

- Trục tiêu thoát nước thuộc lưu vực Suối Đờn có 09 gói thầu thuộc các tuyến kênh T3, Suối Đờn, rạch Cầu Đò; đi qua phường Thuận Giao, phường Bình Nhâm đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Trục tiêu thoát nước lưu vực rạch Chòm Sao bao gồm 06 gói thầu xây lắp thuộc tuyến rạch Chòm Sao, rạch Cu Đinh chính, rạch Cu Đinh nhánh 2, nhánh 3 và rạch Cây Trâm thuộc phường Hưng Định, Thuận Giao và An Thạnh. Các gói thầu này đã triển khai thi công từ tháng 12/2017 đến nay đã thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 05 gói thầu (Gói 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 và 2.6).

- Gói thầu còn lại (Gói 2.1): Còn 215m kênh/tổng chiều dài gói thầu 1.126,34m chưa thi công và tạm dừng thi công từ tháng 8/2018 do chưa có mặt bằng (mặt bằng tồn tại 19 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng và đề nghị bố trí tái định cư). Ngày 15/9/2020, UBND thành phố Thuận An đã bố trí tái định cư, hỗ trợ chính sách tạm cư cho 15 hộ dân; các hộ dân này đã bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công được 70m kênh và đơn vị thi công đã triển khai thi công ngay sau khi nhận mặt bằng. Còn 04 hộ dân (mặt bằng của các đoạn chưa đủ điều kiện thi công với chiều dài khoảng 145m) chưa bàn giao mặt bằng với lý do đề nghị bố trí thêm đất tái định cư. Hiện Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đã giải quyết xong 04 hộ dân và bàn giao mặt bằng vào ngày 09/11/2020. Đơn vị thi công đang triển khai thi công các khối lượng còn lại của gói thầu (Gói 2.1), dự kiến sẽ hoàn thành vảo cuối tháng 01 năm 2021.

Việc nạo vét khai thông các tuyến rạch Chủ đầu tư đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hưng Định xác định cụ thể các vị trí cần phải tổ chức nạo vét khai thông và vớt rác tại hiện trường:

- Đối với tuyến rạch Chòm Sao cũ Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đã tổ chức nạo vét, khai thông trên toàn tuyến.

- Đối với tuyến rạch Lộ Chòm Sao thuộc gói thầu 2.1 và 2.2 Chủ đầu tư đã có Công văn số 314/CV-BQL ngày 03/9/2019 chỉ đạo nhà thầu thi công thường xuyên trực ngoài hiện trường để thực hiện khai thông, vớt rác tránh tình trạng tắc nghẽn dòng chảy khi có mưa tránh gây ngập úng cho khu vực. Đến nay, nhà thầu đã thực hiện xong việc nạo vét khai thông dòng chảy tại vị trí cống qua đường số 1 trên đường Chòm Sao đảm bảo việc tiêu thoát nước trên toàn tuyến rạch Chòm Sao được thông suốt, hiện nay lượng nước ứ đọng trên lưu vực rạch Chòm Sao đã rút hết không còn tình trạng ngập úng trong khu vực. Ủy ban nhân dân phường Hưng Định đã lắp đặt lưới chắn rác tại vị trí cống qua đường số 1 trên đường Chòm Sao và bố trí người thường xuyên vớt rác tại vị trí này.

x  
​​​​​Phần 7 - Trước kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX (03 kiến nghị) ​ ​ ​ ​ ​ ​
1

Sở Xây dựng

(01 kiến nghị)

1. Cử tri khu phố 5, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát phản ánh: Dự án của doanh nghiệp Vĩnh Quang tại khu phố 5 thu mua 120 ha đất từ 2012 đến nay, nhưng hiện nay mặt bằng bị bỏ hoang, vào mùa khô diện tích đất này dễ gây cháy diện rộng và có rất nhiều hố sâu trở thành cái bẫy cho gia súc của người dân chăn thả trong khu vực, gây ảnh hưởng đến đời sống các hộ gia đình xung quanh. Đề nghị có biện pháp khắc phục.Trong năm 2020, Sở đã triển khai Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo nội dung cam kết. Hiện nay, Sở Xây dựng đang tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý theo tình hình thực tế của dự án, dự kiến trong quý I/2021 sẽ trình UBND tỉnh xem xét.x  
​2 

Sở Giao thông Vận tải

(03 kiến nghị)

2. Cử tri khu phố 1, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh:"Tuyến đường Đại lộ Bình Dương (đoạn từ cổng Đại Nam đi lên khu vực Bến Lớn, Tân Định thuộc thị xã Bến Cát) hay xảy ra tình trạng ngập khi có mưa lớn gây khó khăn cho người tham gia giao thông trên đoạn đường này (do Công ty Becamex đầu tư, quản lý, vận hành, duy tu, sửa chữa). Đề nghị ngành chức năng sớm khắc phục, sửa chữa."

Hiện Công ty đang lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến thi công trong quý I/2021.

 

x  
3. Cử tri Chánh Lộc 5 và 7, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một đề nghị: "Tỉnh xem xét, bố trí đầu tư xây dựng cầu vượt hoặc mở rộng tuyến đường Huỳnh Văn Cù giảm bớt độ cong của tuyến đường vì hiện nay tuyến đường này lượng xe rất đông, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông."Dự án nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Văn Cù – Phát sinh đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 628/UBND-KTTH ngày 12/02/2018; Hiện tại, Công ty BOT cầu Phú Cường đang trình Sở Giao thông vận tải thẩm định thiết kế cơ sở dự án nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Văn Cù – Phát sinh; Theo dự án đề xuất, tuyến đường Huỳnh Văn Cù sẽ được mở rộng với quy mô 06 làn xe (04 làn xe cơ giới và 02 làn xe thô sơ), dự kiến thời gian thực hiện: Năm 2020-2023. x 
 4. Cử tri phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An phản ánh: "Dự án Bến xe Bình Dương tại khu phố Bình Quới B, đợt tiếp xúc cử tri trước đã có trả lời là quý I/2019 sẽ tiến hành đo đạc, cắm mốc để quy hoạch làm bến xe nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Đề nghị cho dân biết dự án quy hoạch này có thực hiện hay không và thời gian cụ thể thực hiện dự án."Về thẩm định hồ sơ quy hoạch Bến xe Bình Dương mới: Sở Xây dựng đã có ý kiến thẩm định tại Văn bản số 2540/SXD-QHKT ngày 08/7/2020 về việc đề nghị hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 QH Bến xe Bình Dương mới. Sở Giao thông vận tải đã tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ để trình Sở Xây dựng thẩm định và Sở Xây dựng đã có Tờ trình số 5153/TTr-SXD ngày 30/12/2020 về việc trình phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Bến xe Bình Dương mới tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết bến xe Bình Dương mới, Sở GTVT sẽ thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.x  
3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(01 kiến nghị)

5. Cử tri khu phố 6, phường Định Hoà, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh: Đại lộ Bình Dương, Võ Văn Kiệt, khu vực trạm thu phí suối Giữa ngập nước khi trời mưa, kiến nghị có giải pháp khắc phục, riêng khu vực Suối Giữa đề nghị cần làm cống băng ngang đường Đại lộ Bình Dương.

Dự án Trục thoát nước suối Giữa được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư.

- Hạng mục rạch suối Giữa (từ đường Mỹ Phước - Tân Vạn đến Quốc lộ 13) đã được Chủ đầu tư thi công hoàn thành. 

- Riêng hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13 tại Trạm thu phí suối Giữa, UBND tỉnh giao cho Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện trong dự án BOT Quốc lộ 13 (Văn bản số 2144/UBND-KTTH ngày 22/5/2018).  

- Đoạn hạ lưu và hạng mục còn lại của dự án tạm hoãn theo Công văn 2581/UBND-KTTH ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 07/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 3232/UBND-KT về việc tham mưu triển khai dự án Trục thoát nước Suối Giữa. Trong đó, giao các Sở, ngành như sau:

- Tổng Công ty Becamex có kế hoạch sớm triển khai thi công cống qua Quốc lộ 13 tại trạm thu phí suối Giữa và có Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 7 năm 2020.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, UBND thành phố Thủ Dầu Một và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo về việc tiếp tục triển khai các đoạn còn lại của dự án Trục thoát nước suối Giữa; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 21/7/2020.

Ngày 18/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 4025/UBND-KT chấp thuận thực hiện dự án Trục thoát nước suối Giữa (đoạn từ sau Trạm thu phí đến cầu Bà Cô bao gồm cả rạch Bưng Cầu trên cở sở là dự án mới, thực hiện theo Luật Đầu tư công năm 2019 và giao Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư. Hiện Ban Quản lý dự án đã hoàn thành hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo góp ý của các Sở, ngành và trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và phê duyệt (Tờ trình số 938/TTr-BQL ngày 14/12/2020).

  Sau khi dự án được phê duyệt, Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT sẽ tổ chức các công việc tiếp theo như: Lập thiết kế bản vẽ thi công, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu thi công. Dự kiến khởi công vào năm 2022 và hoàn thành dự án trong năm 2024.

Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT sẽ nghiên cứu tham mưu cải tiến, rút ngắn thời gian thẩm định dự án theo tinh thần Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 nhưng vẫn đảm bảo đúng trình tự thủ tục quy định để triển khai thi công trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian chờ triển khai thi công, để giải quyết yêu cầu tiêu thoát nước chống ngập úng bảo vệ tài sản của người dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một thường xuyên kiểm tra, thực hiện nạo vét khai thông dòng chảy và gia cố bờ tạm thời các đoạn xung yếu hai bên tuyến suối Giữa, rạch Bưng Cầu.

x  
​​​​​Phần 7 - Sau kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX (03 kiến nghị)​ ​ ​ ​ ​ ​  
​​​​1 ​ ​ ​ ​ ​

Sở Giao thông Vận tải

(06 kiến nghị)

 1. Cử tri tổ 1, khu phố 2, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một phản ánh:"Phương tiện giao thông công cộng hiện đã có rộng khắp. Tuy nhiên chất lượng xe buýt một số tuyến còn hạn chế như: tuyến Bình Dương - Miền Đông, Bình Dương - An Sương, Bình Dương - Suối Tiên còn hạn chế. Kiến nghị các cấp, ngành sớm cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ của phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh."

Tuyến xe buýt Thủ Dầu Một – Bến xe Miền Đông: Công ty cổ phần Phương Trinh đã tự đầu tư nâng cấp mua mới 08 phương tiện để thay thế các phương tiện cũ đang hoạt động trên tuyến xe buýt Thủ Dầu Một – Bến xe Miền Đông, chất lượng phục vụ ngày một nâng cao. 

Về tuyến Thủ Dầu Một – Suối Tiên và tuyến Thủ Dầu Một – An Sương: Sở GTVT sẽ tiếp tục vận động các DNVT đổi mới phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải để phục vụ người dân. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các DNVT hành khách công cộng đạt sản lượng rất thấp so với kế hoạch nên cũng rất khó khăn về vốn đầu tư phương tiện mới. Hiện  tuyến Thủ Dầu Một – Suối Tiên đơn vị vận tải đang làm thủ tục thay thế 05 phương tiện sản xuất năm 2008 thành 2014, dự kiến sẽ đưa vào vận hành trước Tết Nguyên đán năm 2021; tuyến Thủ Dầu Một – An Sương, Sở GTVT sẽ tiếp tục vận động doanh nghiệp đổi mới phương tiện do doanh nghiệp này có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh do đó không thể áp dụng Đề án "Nâng cao chất lượng VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại Quyết định 1881/QĐ-UBND ngày 11/7/2018.

x  
2. Cử tri phường Tân Bình, thị xã Dĩ An tiếp tục phản ánh: "Đường Mỹ Phước – Tân Vạn (đoạn từ Đình Thần An Nhơn đến chùa Bửu Sơn) thường xuyên ngập nước, gây sụp tường rào nhà ông Trịnh Văn Tư (khu phố Tân Phú 2), vấn đề đã phản ánh 2 năm nay nhưng chưa khắc phục được tình trạng này."

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Dĩ An, hệ thống thoát nước đường Cây Da đã thi công xong, tình trạng ngập nước khu vực Đình thần An Nhơn đã được giải quyết.  

 

 

 

 

 

x  
3. Cử tri phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An kiến nghị: "Tỉnh sớm triển khai các giải pháp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực vòng xoay An Phú và ngã tư 550."

Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù đến cầu vượt Sóng Thần, trong đó có tổ chức, phân luồng giao thông lại khu vực ngã 6 An Phú, ngã tư 550. Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương hữu quan đã tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư (Tổng Công ty Becamex IDC) triển khai thi công. Theo báo cáo của Tổng Công ty Becamex IDC, hiện Tổng Công ty đang tập trung triển khai thi công các đoạn đường đã bàn giao mặt bằng, riêng mặt bằng tại khu vực ngã 6 An Phú và ngã tư 550 còn một vài hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, nên Tổng Công ty Becamex IDC chưa thể triển khai thi công tại khu vực giao lộ này.

Để hạn chế tạm thời tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này, Sở GTVT kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, phối hợp với địa phương khẩn trương hoàn thành thủ tục giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thi công và hoàn thành dự án.

x  
4. Cử tri khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên phản ánh: "Đoạn đường ĐT747 từ Cầu Thạnh Hội đến phường Khánh Bình, mỗi khi trời mưa thì gây ngập nước nhiều đoạn, có đoạn ngập sâu, gây khó khăn và nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng trên."

Qua kiến nghị của Quý cử tri, Sở GTVT đã yêu cầu Công ty Cổ phần Genimex phối hợp với địa phương rà soát, khắc phục. Hiện Công ty  Cổ phần Genimex đã đầu tư, xây dựng hoàn thành các vị trí ngập nước  (theo đề nghị, thống nhất của phường Thạnh Phước).

 

 

 

 

x  

5. Cử tri khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát phản ánh: "Đường Quốc lộ 13, đoạn từ cổng Hoàng Gia đến cửa hàng điện máy Huy Cường và đoạn đường từ nhà ông Mười Bừng đến suối Cầu Định thường xuyên ngập nước gây tai nạn giao thông; trên đoạn đường này có nhiều chổ bị hư hỏng mặt đường, kiến nghị sớm khắc phục, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông."

 

Về hư hỏng mặt đường đoạn qua địa bàn phường Tân Định: Qua kiến nghị của cử tri, Công ty Becamex IJC đã rà soát và sửa chữa các vị trí hư hỏng mặt đường.

Cống thoát nước đoạn từ cổng Hoàng Gia đến cửa hàng điện máy Huy Cường và đoạn đường từ nhà ông Mười Bừng đến suối Cầu Định: Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC hiện Công ty đang lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến thi công trong quý I/2021.

 

x  
6. Cử tri xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên tiếp tục phản ánh: "Tuyến đường ĐT747 lưu lượng xe lưu thông nhiều, chạy với tốc độ cao, đường lại thiếu các dải phân cách và hệ thống đèn tín hiệu; cử tri đã kiến nghị nhưng chưa được giải quyết đề nghị lắp đặt các biển báo hạn chế tốc độ, các đèn tín hiệu giao thông, đặc biệt là lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã ba đường ĐT747 với đường ĐH410."

Về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã ba đường ĐT.747a với đường ĐH410: Hiện đã lắp đặt và đưa vào hoạt động từ đầu năm 2020.

Về lắp đặt dãy phân cách, biến báo hiệu giao thông: Hiện Sở GTVT đã thi công hoàn thành lắp đặt dãy phân cách, bổ sung biển báo hiệu giao thông trên ĐT.747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa đến Cổng Xanh.

  Đã thực hiện
​​​​​Trước kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX ​ ​ ​ ​ ​ ​
​​​​​​1 ​ ​ ​ ​ ​ ​Sở Giao thông Vận tải1. Cử tri khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên phản ánh: "Tuyến đường ĐT.747, đoạn qua phường Thạnh Phước mặt đường quá hẹp, lưu lượng xe lưu thông rất đông, chiếm cả tuyến đường (cả phần đường ngược chiều), nhất là giờ tan ca của Công ty Rochdale Spears, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông và tại đây cũng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; Đoạn đường từ UBND Phường Thạnh Phước đến chợ Tân Ba khu vực nhà ông Mai Văn Đưa (phía bên bờ sông Đồng Nai) không có mương, cống thoát nước, khi trời mưa gây ngập hơn nữa phần đường, làm cản trở giao thông. Kiến nghị UBND tỉnh có giải pháp giải quyết nhằm đảm bảo cho người dân lưu thông trên các đoạn đường này được thuận tiện, dễ dàng và an toàn hơn."

Về giải quyết ngập nước: Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Genimex, hiện đã thi công xong hệ thống mương dọc tại các vị trí ngập nước (07 vị trí đã được khảo sát và thống nhất với địa phương) như phản ánh của Quý cử tri.

Về nâng cấp, mở rộng đường ĐT.747a đoạn qua phường Thạnh Phước: Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã Tân Uyên (đại diện UBND thị xã Tân Uyên), hiện địa phương đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án; Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo số 479/BC-SKHĐT ngày 09/10/2020 báo cáo UBND tỉnh: "1. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.747 đoạn từ cầu Ông Tiếp (ranh tỉnh Đồng Nai) đến Km 12+698 (thị trấn Uyên Hưng) dài 12,698km và tỉnh lộ 11 dài 2,788Km (từ Tân Ba đi chùa Thẩy Thỏ) được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 42779/QĐ-UB ngày 13/12/2000 và ký kết hợp đồng BOT với Công ty Lâm sản & Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương (Genimex) tại hợp đồng số 4164A/HĐ.UB ngày 01/11/2001 với thời hạn thu phí là 30 năm và 03 trạm thu phí tại Km 0+300, Km 3+500, Km 0+200 (chùa Thầy Thỏ - Tân Ba).Do đó, UBND thị xã Tân Uyên đề xuất thực hiện nâng cấp, mở rộng trên tuyến đường BOT hiện hữu là chưa phù hợp theo quy định. 

2. Theo Tờ trình số 2870/TTr-UBND ngày 05/08/2020 của UBND thị xã Tân Uyên, tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.747a (đoạn từ Thái Hòa đến Uyên Hưng) là 2.897.115.022.245 đồng. Đây là dự án có quy mô và tổng mức đầu tư rất cao. Do đó, tính khả thi của dự án trong việc cân đối nguồn vốn và khả năng quản lý của chủ đầu tư là rất thấp. Kiến nghị UBND thị xã Tân Uyên nghiên cứu báo cáo UBND tỉnh về việc phân giai đoạn đầu tư cho dự án phù hợp theo khả năng cân đối vốn và năng lực quản lý. 

3. Từ những nguyên nhân trên, việc đề xuất 02 dự án nêu trên chưa đủ cơ sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định."

x  
2. Cử tri phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An đề nghị: "Ngành chức năng khảo sát, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường ĐT743 (đoạn giao nhau giữa khudân cư Trung Quý và khu dân cư Trường Sơn) để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân."

Theo báo cáo của Tổng Công ty Becamex IDC, Công ty đã rà soát để tiến hành sửa chữa  để duy trì hoạt động trong thời gian thi công mở rộng ĐT.743. Tuy nhiên qua khảo sát, hệ thống đèn tín hiệu vị trí này được đầu tư rất lâu, hư hỏng nặng không thể sửa chữa mà phải thay mới.

Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án: Nâng cấp mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù đến nút giao cầu vượt Sóng Thần đã được Sở Xây dựng thẩm định, giao lộ này được bố trí đóng dãy phân cách, nên việc đầu tư đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này là không cần thiết. Hiện tuyến đường này trong giai đoạn thi công nâng cấp, mở rộng.

x  
3. Cử tri ấp Xóm Bưng, ấp Đường Long, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng kiến nghị: "Đường ĐT.749D hiện nay đã lắp đặt cống thoát nước dọc từ đoạn giáp ngã tư Chú Thai đường ĐT.744 dài khoảng 1km thiết kế sát bên nhà các hộ dân nhưng cống quá nhỏ, miệng cống hiện hữu ngay nhà ông Hai Bòn đã bị bít mưa lớn nước trên lô chảy xuống cộng với nước sinh hoạt các hộ dân xả ra lượng nước rất lớn không thoát được ứ đọng, chảy tràn vào nhà dân gây ô nhiễm; đề nghị lắp đặt cống ngang thoát nước từ đường ĐT.749D chạy đến suối Xuy Nô; đồng thời phản ánh khi thực hiện móc mương đoạn từ ngã tư Chú Thai tới cầu Xuy Nô đường ĐT.749D, đơn vị thi công sau khi lắp đặt cống không san lấp, dặm vá cho liền đường mà để lại những hố dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông, cử tri đề nghị đơn vị thi công sớm khắc phục.

Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục việc san lắp sau khi lắp đặt cống và  dặm vá lề đường; thi công hoàn thành cống ngang thoát nước từ đường ĐT.749D chạy đến suối Xuy Nô trong tháng 12/2019.

 

  Đã thực hiện
4. Cử tri thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng phản ánh: "Dọc theo Quốc lộ 13 đoạn từ chợ Lai Uyên về Bàu Bàng một số nơi có đoạn bị ngập nước vào mùa mưa gây ô nhiễm và nguy hiểm cho người dân khi lưu thông trên đường, đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được khắc phục, kiến nghị các đơn vị quản lý sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho nhân dân."

Hiện Công ty đang triển khai thi công hệ thống cống dọc hai bên tuyến, ưu tiên thi công trước những đoạn thường ngập cục bộ khi trời mưa; Công ty đang triển khai thi công các đoạn sau: 

 + Đoạn qua xã Lai Hưng: Km43+800 đến Km47+000;

 + Đoạn qua chợ Lai Uyên: Km62+000 đến Km63+000;

 + Đoạn qua xã Trừ Văn Thố:  Km63+000 đến Km63+355 (trái tuyến).

x  
5. Cử tri xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng tiếp tục kiến nghị: "Tỉnh sớm đưa kế hoạch nâng cấp mở rộng đường ĐT.749A đoạn qua xã Long Tân vì hiện nay lưu lượng tham gia giao thông ngày càng nhiều nhưng diện tích đường quá hẹp."

Ngày 17/10/2019, Sở GTVT đã có Công văn số 3819/SGTVT-KHTC đăng  ký Sở Kế hoạch và Đầu tư danh mục đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 (trong đó có dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.749A).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp các đề xuất kiến nghị của các sở, ngành, địa phương để trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

x  
6. Cử tri xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng phản ánh: "Đoạn đường từ ngã ba cầu Thị Tính đến cây xăng trên đường ĐT.750 (đoạn Cầu Đen, Cầu Đỏ) thường xuyên bị ngập sâu và sạt lở vào mùa mưa gây nguy hiểm cho nhân dân khi lưu thông trên đoạn đường này, Sở GTVT tỉnh Bình Dương đã duy tu sửa chữa hàng năm nhưng quy mô sửa chữa chưa đảm bảo chất lượng, vào mùa mưa đoạn đường này vẫn sạt lở thành hố lớn, sâu. Đề nghị Sở GTVT tỉnh có kế hoạch đầu tư nâng cấp sửa chữa hoặc mở rộng đoạn đường này một cách chắc chắn, chất lượng để không còn sạt lở hàng năm."

Công tác duy tu, sửa chữa các hư hỏng của đoạn đường này để đảm bảo an toàn giao thông đã được Sở GTVT rà soát, hoàn thành trong tháng 11/2020.

Ngày 17/10/2019, Sở GTVT đã có Công văn số 3819/SGTVT-KHTC đăng ký Sở Kế hoạch và Đầu tư danh mục đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 (trong đó có dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.750).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp các đề xuất kiến nghị của các sở, ngành, địa phương để trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

x  
7. Cử tri phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An tiếp tục kiến nghị: "Các cấp có thẩm quyền kiểm tra, bố trí phân luồng giao thông hợp lý tại Trạm thu phí Mũi tàu Phú Long, do hiện nay tình trạng lưu thông của các phương tiện giao thông rất phức tạp và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai nạn giao thông cho người dân (đã phản ánh - Phụ lục 1, Báo cáo 254/BC-UBND ngày 26/10/2018 về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khoá IX số thứ tự số 4)."Dự án cải tạo, mở rộng QL.13 (trong đó có sắp xếp trạm thu phí tại giao lộ mũi tàu Phú Long) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2020, theo đó, giao lộ mũi tàu Phú Long sẽ được cải tạo và sắp xếp lại các trạm thu phí tại giao lộ này theo hướng thông thoáng hơn, dự kiến triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2021. Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đang trình UBND tỉnh phương án tạm thời di dời trạm thu phí.x  
​​​​​Sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX ​ ​ ​ ​ ​ ​
​1 ​ ​

Sở Giao thông Vận tải

(03 kiến nghị)

1. Cử tri xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng đề nghị: "Ngành chức năng khảo sát khắc phục các khe co giãn cầu Xuy nô gây nguy hiểmcho người dân khi lưu thông trên cầu."Qua kiến nghị của Quý cử tri, Sở GTVT đã khảo sát và sửa chữa khe co giản cầu Xuy Nô. Hiện các phương tiện lưu thông qua cầu thông suốt và an toàn.  Đã thực hiện
2. Cử tri phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An phản ánh và đề nghị: "Sớm khắc phục nút giao thông khu vực từ cầu Phú Long hướng ra Lái Thiêu rất lộn xộn, gây nguy hiểm cho người tham giao thông."Dự án cải tạo, mở rộng QL.13 (trong đó có sắp xếp trạm thu phí tại giao lộ mũi tàu Phú Long) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2020, theo đó, giao lộ mũi tàu Phú Long sẽ được cải tạo và sắp xếp lại các trạm thu phí tại giao lộ này theo hướng thông thoáng hơn, dự kiến triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2021. Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đang trình UBND tỉnh phương án tạm thời di dời trạm thu phí.x  
3. Cử tri ấp Gò Mối, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng kiến nghị: "Lắp đặt cống dọc 02 bên đường ĐT.744 khu vực từ nhà máy chế biến mủ cao su Bến Súc đến giáp ấp Bến Chùa, xã Thanh An vì hàng năm đến mùa mưa khu vực này nước không thoát ra sông gây ngập úng cục bộ ảnh hưởng cuộc sống các hộ dân 02 bên ven đường."

Về công tác duy tu khắc phục tình trạng ngập úng khu vực từ nhà máy chế biến mủ cao su Bến Súc đến giáp ấp Bến Chùa: Sở GTVT đã triển khai xây dựng hoàn thành mương dọc bê tông (dài 446m) đoạn đường này.

Về đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng hệ thống thoát nước dọc đồng bộ cho ĐT.744: Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1665/QĐ-UBND UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.744 (đoạn từ Km24++460 đến ngã tư Cầu Cát, theo đó "Xây dựng bổ sung mương thoát nước dọc tại các đoạn có lưu lượng nước tập trung về lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng", thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2022 ÷ 2025 và giao UBND huyện Dầu Tiếng làm chủ đầu tư, lập dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

x  [1]               Thông báo số 451/TB-UBND ngày 25/11/2020 về Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Tâm về việc nghe báo cáo chuyển giao, tiếp nhận các hạng mục hạ tầng kỹ tuật dự án Chợ, khu phố chợ Phú An, phường An Phú và Khu dân cư Bình Hoà.

[2] Báo cáo số 673/SXD-QLN ngày 27/02/2020 về tình hình thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 11/UBND-KT ngày 03/01/2020.

Lượt người xem:  Views:   66
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Trả lời phản ánh kiến nghị