Trả lời phản ánh kiến nghị
Thứ 3, Ngày 09/02/2021, 12:00
Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/02/2021 | Phương Chi

TTĐT - ​UBND tỉnh có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV

​* Công an tỉnh trả lời 01 kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV:

Câu hỏi: Đề nghị quy định rõ chế độ chính sách của Đoàn hội thẩm Tòa án nhân dân các cấp trong giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự.

Trả lời:

Xuất phát từ đặc điểm tình hình an ninh, trật tự nói chung và tình hình tội phạm nói riêng diễn biến phức tạp, với số lượng đơn, án tiếp nhận, thụ lý ngày càng tăng, trong khi biên chế lực lượng chức năng còn hạn chế đã gây áp lực rất lớn cho các Cơ quan tiến hành tố tụng. Bên cạnh đó, chế độ, chính sách hỗ trợ cho cán bộ điều tra, truy tố, xét xử chưa thật sự tương xứng trong tình hình hiện nay. Do đó, liên ngành Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh thống nhất tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 quy định chế độ hỗ trợ đối với những người tham gia trực tiếp công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó có đối tượng là Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân các cấp, cụ thể:

- Tòa án nhân dân cấp huyện trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự có ít nhất 04 đồng chí tham gia gồm: Thẩm phán, 02 Hội Thẩm và Thư ký.

- Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự có ít nhất 06 đồng chí tham gia gồm: 02 Thẩm phán, 03 Hội Thẩm và Thư ký.

- Điều kiện để được nhận hỗ trợ đối với giai đoạn xét xử là phải có Bản án hoặc Quyết định đình chỉ vụ án hình sự (tức là khi giải quyết xong vụ án hình sự trong giai đoạn Toà án thụ lỷ), việc phân cấp cấp tỉnh, cấp huyện là theo thẩm quyền xét xử của Toà án. Do đó, khi quyết toán (kinh phí ho trợ theo Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020) trong giai đoạn xét xử, Toà án cấp tỉnh, cấp huyện sẽ tính toán khối lượng công việc, thời gian của các thành viên (có cả Hội thẩm nhân dân) tham gia Hội đồng xét xử để tính mức hỗ trợ cho phù họp.

Vì vậy, Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND, ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã quy định rõ về chế độ hỗ trợ đối với Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân các cấp trong giai đoạn xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* Sở Y tế trả lời 03 kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV:

Câu hỏi 1:

Cử tri thành phố Thuận An phản ánh hiện tại Trung tâm Y tế Thuận An đang thực hiện cơ chế tự chủ, trích lập quỹ 35%.Trung tâm được xếp loại là bệnh viện hạng 2 với số giường bệnh là 320 giường. Với số giường bệnh như trên và nhu cầu phát triển của thành phố, lãnh đạo Trung tâm Y tế Thuận An kiến nghị tỉnh xem xét tạo điều kiện cho Trung tâm thực hiện cơ chế tự chủ như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương trích lập quỹ 20%, 15% còn lại chi tăng thu nhập nhằm góp phần cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm); đồng thời kiến nghị tỉnh điều chỉnh định suất phụ cấp độc hại phù hợp vởỉ số lượng người đang làm việc thực tế tại các khoa phòng của Trung tâm.

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn năm 2017 - 2020. Dự toán giao cho các đơn vị theo định mức chi sự nghiệp y tế như sau:

a) Công tác khám bệnh, chữa bệnh: Tính trên chi phí phục vụ chuyên môn cho một giường bệnh theo kế hoạch được giao và quỹ lương thực tế.

- Quỹ lương và phụ cấp đặc thù được trang trải từ nguồn thu theo TTLT số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

- Chi hoạt động: Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố: 12 triệu đồng/ giường bệnh/năm, đây là mức tối đa được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, đối với các Trung tâm Y tế có nguồn thu sự nghiệp (thu từ giá dịch vụ khám, chữa bệnh,…) đảm bảo nhu cầu chi cho công tác khám, chữa bệnh: ngân sách nhà nước không phân bổ kinh phí.

b) Công tác phòng bệnh và lĩnh vực dân số Kế hoạch hóa gia đình: hàng năm trên cơ sở nguồn thu sẽ tính toán để giảm trừ phần bổ sung từ ngân sách nhà nước.

- Quỹ lương theo biên chế thực (không vượt số biên chế được giao).

- Chi hoạt động: Tuyến huyện: 30 triệu đồng/biên chế/năm; Phòng khám đa khoa khu vực: 60 triệu đồng/phòng khám/năm; Trạm y tế: 50 triệu đồng/trạm/năm.

Đối vói Trung tâm Y tế thành phố Thuận An:

Từ năm 2013 đến nay, mô hình của Trung tâm Y tế thành phố Thuận An (mô hình chung của các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố) thực hiện 03 chức năng: Khám chữa bệnh, Y tế dự phòng và Dân số Kế hoạch hóa gia đình. Hằng năm đơn vị được cấp kinh phí như sau:

a) Công tác khám bệnh, chữa bệnh: Ngân sách nhà nước không cấp kinh phí thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ khám chữa bệnh (đơn vị tự đảm bảo).

b) Công tác phòng bệnh và lĩnh vực dân số Kế hoạch hóa gia đình: Ngân sách nhà nước cấp kinh phí thực hiện theo Quyết định số 49/2016/QĐ-ƯBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp Y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, có quy định: "Đơn vị sự nghiệp y tế công lập" là tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập và quản lý theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán đế thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công hoặc phục vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực chuyên môn y tế.... Như vậy, Trung tâm Y tế thành phố Thuận An thực hiện 03 chức năng: Khám chữa bệnh, Y tế dự phòng và Dân số Kế hoạch hóa gia đình, việc xác định loại hình của Trung tâm Y tế thì bao gồm các chức năng theo quyết định thành lập của Trung tâm Y tế (không thể xác định loại hình đơn vị cho hệ điều trị mà loại hệ dự phòng và dân số kế hoạch hóa gia đình).

* Theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 Thông tư số 68/2018/TT-BTC ngày 6/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ, có quy định: Các cơ quan hành chính được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện cơ chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi đầu tư và chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chỉ thường xuyên; các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, các cơ sở giáo dục đại học công lập tiếp tục được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện tự chủ theo tinh thần của Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chỉnh phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017: Đơn vị được quyết định tỷ lệ nguồn thu phải trích lập để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và tự bảo đảm nguồn kinh phí điều chỉnh mức tiền lương cơ sở từ nguồn thu của đơn vị, bao gồm cả nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2017 chưa sử dụng (nếu có).

Với các lý do trên: Do Trung tâm Y tế thành phố Thuận An được phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được UBND thành phố Thuận An quyết định theo thẩm quyền phân cấp tại Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh Bình Dương, đơn vị thực hiện tỷ lệ trích nguồn cải cách tiền lương 35% theo quy định.

Câu hỏi 2:

Kiến nghị tỉnh điều chỉnh định suất phụ cẩp độc hại phù hợp với số lượng người đang làm việc thực tế tại các Khoa phòng của Trung tâm Y tế thành phố Thuận An.

Trả lời:

Phạm vi, đối tượng và mức phụ cấp độc hại được hưởng thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 6608/BYT-TCCB ngày 22/8/2005 của Bộ Y tế. Căn cứ vào tính chất công việc cụ thể, việc xét đối tượng áp dụng cho từng mức phụ cấp được phân theo phòng, khoa chuyên môn đã được Sở Y tế - Sở Nội vụ - Sở Tài chính ban hành Hướng dẫn liên sở ngày 04/12/2006. Theo hướng dẫn này, Trung tâm Y tế thành phố Thuận An có định suất phụ cấp độc hại nhiều hơn các Trung tâm Y tế huyện, thị thành phố còn lại. Đơn cử như sau:

- Trực tiếp điều trị, chăm sóc bệnh nhân liệt: Khoa Ngoại thuộc các TTYT được 03 suất, riêng TTYT Thuận An được 05 định suất.

- Trực tiếp điều trị bệnh nhân sau mổ: Khoa Ngoại thuộc các TTYT được 03 suất, Khoa Sản được 02 suất. Riêng Khoa Ngoại TTYT Thuận An được 05 suất, Khoa Sản được 04 định suất.

- Tương tự, Khoa Xét nghiệm, Khoa Chẩn đoán hình ảnh ...  đều có định mức phụ cấp độc hại nhiều hơn.      

Đối tượng được hưởng phụ cấp độc hại không phụ thuộc vào số lượng làm việc nhiều hay ít, mà được xem xét trên số viên chức, người lao động thực tế được phân công công việc ở môi trường có tiếp xúc yếu tố độc hại. Do vậy, kiến nghị của TTYT Thuận An không có cơ sở để giải quyết.

Nếu có trường hợp nào, có trực tiếp tiếp xúc yếu tố độc hại nhưng chưa được hưởng phụ cấp độc hại do quy định về định suất, đề nghị TTYT Thuận An thuyết trình và báo cáo cho Sở Y tế xem xét giải quyết.

Câu hỏi 3:

Cử tri thị xã Bến cát phản ánh trong nhiệm kỳ qua, một số chỉ tiêu về y tế vẫn chưa đạt theo kế hoạch. Bệnh viện công lập xây dựng còn chậm, điển hình là bệnh viện 1500 giường, trong khi đó, hệ thống bệnh viện tư nhân phát triển nhanh chóng, đồng thời công tác thu hút đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện công lập còn khá hạn chế. Cử tri kiến nghị, cần có chính sách hợp lý hơn để thu hút đội ngũ y, bác sĩ chất lượng cao về công tác tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh.

Trả lời:

Trong nhiệm kỳ vừa qua, có một số chỉ tiêu y tế chưa đạt, cụ thể là tỷ lệ giường bệnh và bác sĩ trên vạn dân không đạt. Bên cạnh các cơ sở y tế công lập, phục vụ cho hầu hết người nghèo, người dân có thu nhập thấp thì mạng lưới y tế ngoài công lập khá phát triển góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong tỉnh. Tuy nhiên, với chính sách trả lương cao hơn rất nhiều so với y tế công lập nên đã thu hút rất nhiều bác sĩ mới ra trường và bác sĩ chuyên khoa sâu, tay nghề cao từ bệnh viện công chuyển sang làm việc cho y tế ngoài công lập.

Đổ đảm bảo nhân lực cho bệnh viện công lập, Sở Y tế đã đề ra các giải pháp tập trung vào việc thu hút bác sĩ, tăng cường cử đào tạo bác sĩ theo địa chỉ sử dụng, tham mưu chính sách đãi ngộ giữ chân bác sĩ, thực hiện tự chủ chi thường xuyên, cải thiện môi trường làm việc ... trong đó chính sách quan trọng là Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND Ban hành quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. Trong đó mỗi bác sĩ về Bình Dương làm việc được hưởng một lần từ 400 - 450 triệu và các khoản hỗ trợ hấp dẫn khác. Ghi nhận kết quả tích cực của việc thực hiện các giải pháp này như sau:

- Từ năm 2011 đến nay, Sở Y tế đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cử đi học và ký hợp đồng trách nhiệm với 319 sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng (đã bao gồm sinh viên trúng tuyển chính thức xin tham gia đào tạo theo địa chỉ sử dụng), thực hiện đầy đủ chi trả học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí và khen thưởng cho sinh viên học khá, giỏi. Đã tốt nghiệp và nhận công tác là 105 cử nhân, bác sĩ. Tổng số sinh viên đang được cử đào tạo là 214 thí sinh (tốt nghiệp năm 2021: 26 bác sĩ; năm 2022: 31 bác sĩ; năm 2023: 40 bác sĩ; năm 2024: 49 bác sĩ; năm 2025: 40 bác sĩ; năm 2026: 28 bác sì).

- Số lượng bác sĩ được thu hút thông qua tuyển dụng năm 2019 là hơn 50 bác sĩ, thì năm 2020 có hơn 100 bác sĩ đăng ký chờ xét tuyển về các cơ sở y tế công lập.

- Số lượng bác sĩ nghỉ việc trước đây là hơn 30 bác sĩ/năm, nhưng từ năm 2019 đến năm 2020 đã giảm hẳn dưới 10 bác sĩ/ năm.

Để đảm bảo cơ cấu nhân lực có trình độ chuyên môn cao, Sở Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực và tăng cường nhận chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816, Đề án Bệnh viện vệ tinh từ các Bệnh viện tuyến Trung ương để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong thời gian tới.

Tải về Văn bản ​

Lượt người xem:  Views:   72
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Trả lời phản ánh kiến nghị