Trả lời phản ánh kiến nghị
Thứ 4, Ngày 09/09/2020, 11:00
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Văn Mum
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/09/2020 | Phương Chi

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Văn Mum, địa chỉ: Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bích đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về nội dung phản ánh của ông, UBND thị xã Tân Uyên đã có Báo cáo số 283/BC-UBND, ngày 24/8/2020 về kết quả giải quyết kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Thạnh Hội của ông Nguyễn Văn Mum.

Theo đó, ngày 24/3/2008, ông Nguyễn Văn Mum và bà Nguyễn Thị Út được UBND huyện Tân Uyên (nay là UBND thị xã Tân Uyên) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 527, 531 tờ bản đồ số 04, diện tích 1.277 m2, mục đích sử dụng: Đất trồng lúa (LUA).

Thực hiện Công trình Trường Mầm non xã Thạnh Hội, ngày 14/8/2014, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Tân Uyên tiến hành kiểm kê đất của hộ ông Nguyễn Văn Mum. Theo đó, tổng diện tích đất hộ ông Nguyễn Văn Mum ảnh hưởng dự án là 747,9m2/1.277m2 (trong đó thửa đất số 527, tờ bản đồ số 04 ảnh hưởng 390,4m2 và thửa đất số 531, tờ bản đồ số 04 ảnh hưởng 357,5m2).

Ngày 15/4/2014, UBND xã Thạnh Hội có biên bản làm việc với ông Nguyễn Văn Mum về việc vận động trao đổi đất làm đường vào Trường Mầm non. Kết quả, ông Nguyễn Văn Mum đồng ý hoán đổi diện tích đất 747,9 m2 của thửa đất số 527, 531 tờ bản đồ số 04 để nhận diện tích 747,9 m2 thuộc một phần thửa đất số 41 tờ bản đồ 18 (nay là tờ bản đồ số 7) thuộc đất công ích do UBND xã Thạnh Hội quản lý và cam kết không thắc mắc khiếu nại gì về sau. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Mum kiến nghị hoán đổi phần diện tích 529,1 m2 đất còn lại (không ảnh hưởng Công trình Trường Mầm non xã Thạnh Hội) thuộc một phần thửa đất số 527, 531 tờ bản đồ 04 để lấy phần diện tích 529,1 m2 thuộc một phần thửa đất số 41 tờ bản đồ số 07.

Căn cứ trên hồ sơ bồi thường về đất, ngày 30/12/2016, UBND thị xã Tân Uyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00633 cho ông Nguyễn Văn Mum và bà Nguyễn Thị Út thuộc thửa đất số 322, tờ bản đồ số 07 (diện tích 747,9 m2).

Ngày 13/9/2018, ông Nguyễn Văn Mum nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 321, tờ bản đồ số 07 diện tích 529,1 m2 (phần diện tích đã được Hội đồng bồi thường thống nhất hoán đổi hết phần diện tích đất của ông Mum tại Biên bản họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trường Mầm non Thạnh Hội và công trình Trung tâm văn hóa thể thao xã Thạnh Hội ngày 25/12/2014). Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay do vướng mắc các quy định về quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý nên UBND thị xã vẫn chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích nêu trên. Cụ thể: Tại Công văn số 3423/STNMT-CCQLĐĐ ngày 16/10/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng quỹ đất công, có nội dung "Nghiêm cấm việc tự ý dùng quỹ đất cộng để hoán đổi với tổ chức và hộ gia đình, cá nhân khi chưa có ý kiến của UBND tỉnh. Theo Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì nghiêm cấm các hành vi hoán đổi quỹ đất công cho cá nhân và tổ chức.

Trước những vướng mắc nêu trên, ngày 12/3/2019, UBND thị xã Tân Uyên đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thị xã Tân Uyên, theo đó các thành phần tham dự thống nhất nội dung "Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét trường hợp của ông Mum, đề nghị UBND thị xã lập dự án đầu tư để làm cơ sở thu hồi đất của ông Mum và bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng". Trên cơ sở đó, UBND thị xã trình UBND tỉnh bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Tân Uyên đối với dự án đầu tư "Đường dẫn vào trường Mầm non Thạnh Hội" (thuộc Công trình Trường Mầm non xã Thạnh Hội) liên quan đến thửa đất của ông Nguyễn Văn Mum, làm cơ sở thu hồi đất và bồi thường bằng đất có cùng mục đích cho ông Nguyễn Mum. Tuy nhiên, Công trình Trường Mầm non Thạnh Hội đã hết thời gian phê duyệt thực hiện (phê duyệt dự án từ 2014-2018); công trình đang tập hợp hồ gửi về Sở Tài chính thẩm tra quyết toán công trình theo quy định, do đó không thể thực hiện chung trong dự án Trường mầm non xã Thạnh Hội.

Ngày 28/5/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã có Thông báo số 162/TB-PTNMT về việc thông báo trả toàn bộ hồ sơ xin giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Mum đối với thửa đất số 321, tờ bản đồ số 07, diện tích 529,1 m2 đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND thị xã Tân Uyên để giao trả hồ sơ cho ông Nguyễn Văn Mum.

Đồng thời, Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng UBND xã Thạnh Hội làm việc với ông Nguyễn Văn Mum để giải thích cho ông Mum được rõ các quy định liên quan đến việc không thể thực hiện việc hoán đổi đất.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Mum không thống nhất và có ý kiến do việc hoán đổi đất của ông đã thực hiện từ năm 2015.

Ngày 24/7/2020, UBND thị xã đã có buổi làm việc với các ngành có liên quan về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Mum. Tại buổi làm việc, UBND xã Thạnh Hội có báo cáo về tình hình khó khăn vào giờ đưa đón học sinh của Trường Mầm non Thạnh Hội, phụ huynh để xe gây cản trở giao thông khu vực phía trước mầm non và đề nghị UBND thị xã cho UBND xã thực hiện dự án xây dựng khu vực chờ xe phục vụ cho trường mầm non, đồng thời đề xuất xin quy hoạch khu đất còn lại của ông Nguyễn Văn Mum để thực hiện dự án. 

Căn cứ đề nghị của UBND xã Thạnh Hội và tình hình thực tế của địa phương, UBND thị xã đã cơ bản thống nhất với đề xuất của UBND xã Thạnh Hội và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn UBND xã Thạnh Hội các thủ tục để báo cáo, đề xuất dự án đầu tư; giao các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để làm cơ sở thực hiện và tham mưu phương án bồi thường bằng đất tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 07 cho ông Nguyễn Văn Mum khi thực hiện dự án khu vực chờ xe. Đồng thời, giao Phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp UBND xã Thạnh Hội tiếp tục làm việc và giải thích cho ông Nguyễn Văn Mum về trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Mum đối với thửa đất số 41, tờ bản đồ số 07 phải thực hiện theo phương án nêu trên.

Tải về Văn bản​ 

Lượt người xem:  Views:   192
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Trả lời phản ánh kiến nghị