Trả lời phản ánh kiến nghị
Thứ 2, Ngày 17/08/2020, 11:00
Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Tâm
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/08/2020 | Phương Chi

TTĐT - ​Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Tâm; địa chỉ: Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

​Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận tinh thần phản ánh kiến nghị của bà Nguyễn Thị Tâm đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về phản ánh, kiến nghị của bà, ngày 11/8/2020, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương đã có xử lý và báo cáo kết quả tại Công văn số 2113/VPĐKĐĐ-TCHC. Theo đó, qua xem xét, việc giải quyết hồ sơ của bà Nguyễn Thị Tâm có gặp vướng mắc do phần diện tích hành lang an toàn đường bộ 216m2 chưa được cấp giấy chứng nhận (GCN) qua các thời kỳ biến động (việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Diệu sang bà Tâm năm 1997 không thể hiện phần diện tích đất hành lang an toàn đường bộ 216,0m2 và GCN đã cấp trước đây cho ông Diệu năm 1992 cũng không thể hiện phần diện tích đất hành lang an toàn đường bộ). Việc này, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát đã tổ chức các cuộc họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện hồ sơ của bà Tâm, Chi nhánh đã có văn bản thông báo tình hình giải quyết hồ sơ gửi đến chủ sử dụng đất.

Về hướng xử lý, đối với phần diện tích 1.213,lm2 đã được cấp GCN (trong đó có 100m2 đất ở tại đô thị, 1.113,lm2 đất cây lâu năm); tăng 32,85m2 so với thời điểm cấp GCN: Thực hiện cấp đổi GCN theo quy định tại Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013; thuộc thẩm quyền giải quyết Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát.

Đối với phần diện tích 216m2 chưa được cấp GCN thuộc hành lang an toàn đường bộ (trong đó có 35,lm2 diện tích xây dựng nhà): Thực hiện cấp mới GCN theo quy định tại Khoản 20 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 (nếu đủ điều kiện) thuộc thẩm quyền giải quyết UBND thị xã Bến Cát.

Do đó, đề nghị bà Nguyễn Thị Tâm liên hệ cơ quan có thẩm quyền (UBND thị xã Bến Cát, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bến Cát) để được hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp GCN đối với từng trường hợp cụ thể như trên.

Tải về Văn bản.​​

Tải về Công văn số 2113/VPĐKĐĐ-TCHC.​​​

Lượt người xem:  Views:   139
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Trả lời phản ánh kiến nghị