Trả lời phản ánh kiến nghị
Thứ 2, Ngày 11/05/2020, 17:00
Trả lời phản ánh, kiến nghị của ông Phạm Đình Dưỡng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/05/2020

TTĐT - ​Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương ghi nhận tinh thần phản ánh, kiến nghị của ông Phạm Đình Dưỡng đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​

Về nội dung phản ánh "Ủy ban nhân dân phường Lái Thiêu chậm trả kết quả gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho bà Nguyễn Thị Lượm, sinh ngày 24/11/1951, mã số thẻ: GD4747423931816 (ngày 25/03/2020 nộp tờ khai đăng ký gia hạn thẻ nhưng đến ngày 20/04/2020 chưa nhận được kết quả)". Ngày 04/5/2020, Uỷ ban nhân dân phường Lái Thiêu đã có báo cáo kết quả xử lý và giải quyết phản ánh của ông tại Báo cáo số 26/BC-UBND (gửi kèm Báo cáo số 26/BC-UBND) Hiện nay, Ủy ban nhân dân phường Lái Thiêu đã giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho Nguyễn Thị Lượm.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thông báo kết quả xử lý phản ánh để ông được biết.​

Tải về Văn bản ​ 

​​

Lượt người xem:  Views:   127
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Trả lời phản ánh kiến nghị