Trả lời phản ánh kiến nghị
Thứ 4, Ngày 22/04/2020, 17:00
Trả lời phản ánh, kiến nghị của ông Lê Xuân Ánh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/04/2020 | Yến Nhi


Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương có ý kiến như sau: Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương ghi nhận tinh thần phản ánh kiến nghị của ông Lê Xuân Ánh đã tham gia vào quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Về nội dung phản ánh "Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bàu Bàng (CNVPĐKĐĐ) chậm trả kết quả hồ sơ đo đạc theo biên nhận số 9794/PH-CNVPĐKĐĐ ngày 25/9/2019 (sau đó được CNVPĐKĐĐ hẹn tại phiếu hẹn số 684/PH-CNVPĐKĐĐ ngày 17/01/2020) vì việc chậm trễ trả kết quả đo đạt này dẫn đến việc ông chưa thực hiện được thủ tục tách thửa để tặng cho quyền sử dụng đất cho các con của ông". Ngày 10/4/2020, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương đã có báo cáo kết quả xử lý và giải quyết phản ánh của ông tại Báo cáo số 924/BC-VPĐKĐĐ (gửi kèm Báo cáo 924/BC-VPĐKĐĐ).

Ông Lê Xuân Ánh liên hệ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND huyện Bàu Bàng để được hướng dẫn lập thủ tục tách thửa theo quy định. Đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bàu Bàng phối hợp với UBND huyện Bàu Bàng giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương thông báo kết quả xử lý phản ánh để ông được biết​.

Tải về Văn bản​ 

Lượt người xem:  Views:   190
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Trả lời phản ánh kiến nghị