Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 23/02/2024, 15:00
Tổ chức tổng kết công tác đầu tư công năm 2023, triển khai Kế hoạch năm 2024
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/02/2024 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết công tác đầu tư công năm 2023, triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2024.

Theo đó, Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2023; xác định rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch năm 2024 đạt mục tiêu đề ra.

Đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công.

Thời gian tổ chức dự kiến ½ ngày trong tháng 02/2024.

Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đề cương chi tiết hướng dẫn báo cáo tổng kết và chủ trì xây dựng Báo cáo tổng kết công tác đầu tư công; phối hợp các cơ quan, đơn vị xây dựng dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024; hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp tham luận của các đơn vị trình bày tại Hội nghị.

Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh rà soát, bình chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong tham mưu, tổ chức và trực tiếp thực hiện với tiêu chuẩn, số lượng, đối tượng để đề xuất biểu dương kịp thời tại Hội nghị...

Kế hoạch 

Lượt người xem:  Views:   155
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành