Văn bản Chỉ đạo điều hành
738/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
738/KH-UBND 
Ban hành:
21/02/2024 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
21/02/2024 
Trích yếu:

​Tổ chức tổng kết công tác đầu tư công năm 2023, triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: