Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 28/02/2022, 23:00
Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/02/2022 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030.​

Theo đó, Kế hoạch phấn đấu đạt một số chỉ tiêu cụ thể: Thông tin số liệu trực tuyến về dân số được cập nhật, số hóa ở cấp xã đạt 90% năm 2025, đạt 100% năm 2030; cộng tác viên dân số thực hiện cập nhật thông tin số liệu trực tuyến bằng thiết bị di động thông minh đạt 90% năm 2030; 100% kho dữ liệu chuyên ngành dân số các cấp được hiện đại hóa, hình thành hệ thống lưu trữ, kết nối thông tin số liệu dân số và phát triển vào năm 2025, tiếp tục duy trì và mở rộng sau năm 2025; 100% cấp huyện xử lý, khai thác trực tuyến trên môi trường mạng các chỉ tiêu dân số và phát triển phục vụ chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước về dân số vào năm 2025, đến cấp xã đạt 100% năm 2030; 80% ngành, lĩnh vực, huyện, thị xã, thành phố sử dụng dữ liệu chuyên ngành dân số trong xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vào năm 2025, đạt 100% năm 2030...

Đối tượng tác động là hệ thống thông tin chuyên ngành dân số-kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ); cơ quan dân số, y tế và cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ các cấp. 

Đối tượng thụ hưởng là cơ quan quản lý có liên quan.

Kế hoạch được chia thành 02 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ năm 2022 đến 2025): Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình, trong đó tập trung hoàn thành triển khai các biểu, mẫu thu thập thông tin, báo cáo định kỳ; triển khai việc cập nhật thông tin số liệu chuyên ngành dân số trực tiếp thông qua phần mềm hệ thống thông tin quản lý DS-KHHGĐ và hình thành kho dữ liệu điện tử chuyên ngành DS-KHHGĐ đến cấp xã, phường, thị trấn tại 07/09 huyện/thị/thành phố còn lại. Bổ sung, nâng cấp, hiện đại hóa kho dữ liệu điện tử chuyên ngành DS-KHHGĐ và kết nối liên thông đến cấp xã; thí điểm triển khai các ứng dụng phần mềm hệ thống thông tin quản lý DS-KHHGĐ trên thiết bị di động thông minh đáp ứng nhu cầu sử dụng dữ liệu chuyên ngành dân số của các cơ quan, tổ chức.

Giai đoạn 2 (từ năm 2026 đến 2030): Trên cơ sở sơ kết giai đoạn 2022 - 2025, triển khai mở rộng các nhiệm vụ, giải pháp có hiệu quả của Chương trình, trong đó tập trung hoàn thành nhiệm vụ thí điểm và triển khai mô hình cộng tác viên dân số thực hiện thu thập, cập nhật thông tin dân số tại hộ gia đình trên thiết bị di động thông minh. 

Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin số liệu dân số và phát triển; hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định chuyên môn kỹ thuật; nâng cao chất lượng thông tin số kiệu, hiện đại hóa kho dữ liệu điện tử chuyên ngành DS-KHHGĐ; nâng cao năng lực cán bộ, cộng tác viên tham gia kế hoạch. Đồng thời, lồng ghép với các kế hoạch, chương trình, đề án, nhiệm vụ liên quan; huy động toàn bộ mạng lưới y tế, dân số, công tác viên dân số tham gia theo chức năng nhiệm vụ được giao bảo đảm hoạt động ở tuyến cơ sở…

Quyết định ​

Lượt người xem:  Views:   792
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành