Văn bản Chỉ đạo điều hành
485/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
485/QĐ-UBND 
Ban hành:
23/02/2022 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
23/02/2022 
Trích yếu:

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: