Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 22/11/2021, 22:00
Bình Dương triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/11/2021 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (Kế hoạch). 

Theo đó, Kế hoạch sẽ thực hiện qua 02 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1: Triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại 100% cấp huyện, cấp xã; chính thức thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 01/01/2022. Giai đoạn 2: Triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại các tổ chức hành nghề công chứng được thực hiện sau khi có hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan.

Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức rà soát, bảo đảm điều kiện trang thiết bị (hạ tầng mạng, máy quét văn bản...) và đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức tiếp nhận, xử lý dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; thực hiện rà soát chứng thư số của cán bộ, công chức tiếp nhận, xử lý dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; phân quyền và tập huấn cho cán bộ, công chức tiếp nhận, xử lý dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; tuyên truyền về dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Sở Tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn các địa phương thực hiện quy trình nghiệp vụ liên quan đến dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo đúng quy định của pháp luật; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch này để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện tại các đơn vị, địa phương; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính khi tiếp nhận, xử lý tại 100% đơn vị cấp huyện, cấp xã trước ngày 01/01/2022.

Kế hoạch ​​​

Lượt người xem:  Views:   360
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành