Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 16/06/2021, 12:00
Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/06/2021 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2021.

Theo đó, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng.

Cần bám sát các nội dung theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt cần tập trung phổ biến những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc định hướng dư luận xã hội, trọng tâm trên các lĩnh vực lao động; phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; đất đai; biên giới, hải đảo; xử lý vi phạm hành chính…. Kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội.

Bên cạnh đó, tập trung quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp về  các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2020, năm 2021; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm…

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực được giao quản lý và tình hình thực tế, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 (có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu được đăng tải trên website của Sở Tư pháp (https://stp.binhduong.gov.vn-paner Ngày pháp luật Việt Nam 9/11) từ ngày 01/10/2021.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong 02 tháng cao điểm là tháng 10 và tháng 11/2021.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trong Báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 gửi về UBND tỉnh trước ngày 20/11/2021.

Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư hướng dẫn, tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 đến các tổ chức thành viên; tích cực vận động thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân nghiêm chỉnh tuân thủ, chấp hành Hiến pháp, pháp luật; tham gia xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.​

Văn bản ​​

Lượt người xem:  Views:   1974
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành