Văn bản Chỉ đạo điều hành
2540/UBND-NC 
Số Ký hiệu:
2540/UBND-NC 
Ban hành:
11/06/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
11/06/2021 
Trích yếu:

​Hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2021

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: