Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 25/05/2021, 18:00
Khuyến khích thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/05/2021 | Đoan Trang

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về khuyến khích thà​nh lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) của doanh nghiệp.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh tổ chức tuyên truyền, tập huấn các văn bản pháp luật khuyến khích thành lập Quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn thủ tục thành lập, tổ chức và hoạt động, nội dung chi của Quỹ và quản lý Quỹ theo đúng quy định của Luật Khoa học và Công nghệ; Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ; và Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của liên Bộ KHCN, Bộ Tài chính.

Cục Thuế tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện theo quy định pháp luật cho doanh nghiệp  về phương thức tính toán mức trích lập và sử dụng Quỹ; kê khai mức trích lập Quỹ phát triển KHCN vào tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành; cách xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Ngân sách Nhà nước và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp khi doanh nghiệp không sử dụng Quỹ hoặc sử dụng Quỹ không hết 70% số Quỹ đã trích hoặc sử dụng Quỹ không đúng mục đích; trách nhiệm của doanh nghiệp về việc quản lý và sử dụng Quỹ khi có sự thay đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực, chủ động thành lập Quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp; trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển KHCN theo đúng quy định.

Chỉ thị 

Quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp là nguồn kinh phí đóng vai trò rất quan trọng nhằm tăng cường các hoạt động KHCN, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Nguồn Quỹ này thuộc sở hữu doanh nghiệp, hình thành chủ yếu từ nguồn lực tài chính của doanh nghiệp và được nhà nước khuyến khích trích lập, sử dụng theo quy định tại Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KHCN và Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của liên Bộ KHCN, Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp.

Lượt người xem:  Views:   324
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành