Văn bản Chỉ đạo điều hành
08/CT-UBND 
Số Ký hiệu:
08/CT-UBND 
Ban hành:
24/05/2021 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
24/05/2021 
Trích yếu:

​Khuyến khích thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: