Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 11/12/2020, 21:00
Thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Bình Dương năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/12/2020 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Bình Dương năm 2020.

Theo đó, người dự thi được đăng ký dự thi nâng ngạch khi được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền. Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức, viên chức hành chính cao hơn ngạch công chức, viên chức hành chính hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn. Đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ, đề tài, đề án và các yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi. Người dự thi nâng ngạch phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ ngạch dưới liền kề với ngạch đăng ký dự thi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Nội dung thi gồm có 02 vòng: Vòng 1 thi trắc nghiệm trên giấy về kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học; vòng 2 thi môn chuyên môn, nghiệp vụ.

Chỉ tiêu nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Bình Dương năm 2020 được thực hiện theo chỉ tiêu được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Công văn số 6207/BNV-CCVC ngày 26/11/2020.

Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chuẩn bị tài liệu hướng dẫn ôn tập đối với thí sinh dự thi.

Thời gian tổ chức kỳ thi: Dự kiến vòng 1 thi trong tháng 01/2020.

Trường Chính trị tỉnh Bình Dương chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về phòng thi và các điều kiện khác phục vụ kỳ thi.

Thời hạn nộp hồ sơ: Các cơ quan, đơn vị có văn bản cử cán bộ, công chức, viên chức dự thi, danh sách, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức dự thi và các tài liệu chứng minh miễn thi ngoại ngữ, tin học về Sở Nội vụ, đồng thời gửi file danh sách trích ngang dự thi về địa chỉ email: phucnk@binhduong.gov.vn; điện thoại liên hệ: (0274)3828944 đến hết ngày 15/12/2020.

Địa điểm nộp hồ sơ dự thi: Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương.

Nội dung ôn tập, thời gian và địa điểm ôn tập, tổ chức thi và các nội dung khác liên quan đến kỳ thi do Sở Nội vụ thông báo cụ thể trên Website Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương (htttp://www.snvbinhduong.gov.vn).​

Kế hoạch ​

Lượt người xem:  Views:   1276
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành