Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 16/07/2020, 17:00
Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/07/2020 | Đoan Trang

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc" trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là phấn đấu giai đoạn năm 2020 – 2025, triển khai áp dụng 100% các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quốc tế về truy xuất nguồn gốc và tài liệu hướng dẫn áp dụng đến các tổ chức, cá nhân có liên quan; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa như nông lâm thủy sản, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, các sản phẩm, hàng hóa ưu tiên phát triển của tỉnh, triển khai thí điểm xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc tại 05 đơn vị; ít nhất 30% các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng mã số, mã vạch tại tỉnh Bình Dương có hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, đảm bảo khả năng tương tác, trao đổi dữ liệu với các hệ thống truy xuất nguồn gốc của doanh nghiệp trong nước và quốc tế…

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở quản lý chuyên ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định, tài liệu hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc; quảng bá và nâng cao nhận thức về sự cấp thiết, lợi ích của truy xuất nguồn gốc, nội dung của Đề án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thông tư quản lý mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc thông qua các hội nghị, hội thảo, Trang thông tin điện tử, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương và các phương tiện truyền thông trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các đơn vị có liên quan tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về hoạt động truy xuất nguồn gốc cho các cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh có nhu cầu xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh; giúp các các tổ chức, cá nhân nhận thức rõ về lợi ích của việc minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc để đảm bảo các giải pháp truy xuất nguồn gốc kết nối với cổng truy xuất nguồn gốc quốc gia và được chấp nhận ở các thị trường xuất khẩu mục tiêu.

Bên cạnh đó, xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân áp dụng, cung ứng dịch vụ, tham gia sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có thể đầu tư xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc; vận động, hướng dẫn các các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng mã số, mã vạch trên địa bàn tỉnh triên khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc; nghiên cứu và xây dựng hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh; tăng cường xã hội hóa và tận dụng các nguồn lực trong việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc.​

Kế hoạch ​​

Lượt người xem:  Views:   1218
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành