Chi tiết Chương trình, Đề án phát triển KT - XH
3338/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
3338/KH-UBND 
Ngày ban hành:
14/07/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Ngày có Hiệu lực:
14/07/2020 
Trích yếu:

​Kế hoạch thực hiện Đề án "Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc" trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: