Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 06/03/2020, 19:00
Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/03/2020 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020.

Theo đó, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển thanh niên chưa hoàn thành theo Quyết định số 3875/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020 đối với ngành, lĩnh vực và địa phương; lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên của ngành và địa phương gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ…

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để tổ chức hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020, phù hợp với mục tiêu phát triển thanh niên và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức triển khai thực hiện Luật Thanh niên (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua, ban hành; phối hợp cùng Sở Nội vụ và các ngành có liên quan chủ động tổ chức tập huấn kỹ năng, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác này để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật đối với thanh niên cho phù hợp với tình hình địa phương. ​​

Tải về Văn bản ​​

Lượt người xem:  Views:   397
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành