Văn bản Chỉ đạo điều hành
863/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
863/UBND-VX 
Ban hành:
03/03/2020 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
03/03/2020 
Trích yếu:

​Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: